Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1107-ZP000-ISP-SEMDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.7, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Leonid Moroz, Nadiia Shmygol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Kategoria opłat przedmiotu:

Seminarium inż.

Semestr:

7

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zasad przygotowywania pracy dyplomowej od strony merytorycznej i redakcyjnej, przepisów i zasad etyki przy realizacji pracy; możliwości rozwijania umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania i wyrażania przekazywanych treści, zgodnie z zasadą 5C (Clear, Complete, Correct, Courteous, Concise).

Równie ważnym celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności publicznej prezentacji treści pracy dyplomowej z wykorzystaniem odpowiednich środków audiowizualnych.

Literatura:

1. DOBRE PRAKTYKI W REDAGOWANIU PRAC PRZEJŚCIOWYCH I PRAC DYPLOMOWYCH (https://www.mt.pw.edu.pl/iosp/content/download/527/2964/file/Dobre%20praktyki%20pp%20i%20pd-9.06.2022-MK.pdf)

2. Proces dyplomowania w IOSP (https://www.mt.pw.edu.pl/iosp/content/download/463/2269/file/14.09.2022_Proces%20dyplomowania_IOSP_BM.pdf)

3. Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej( https://www.mt.pw.edu.pl/iosp/content/download/462/2261/file/4_2022_za%C5%82%201_%20Zarz_wymogi%20edytorskie.pdf)

4. Wytyczne dotyczące realizacji prac dyplomowych w IOSP na kierunku ZiIP (https://www.wip.pw.edu.pl/iosp/content/download/454/2186/file/Wytyczne%20do%20prac%20dyplomowych%209-02-2018.pdf)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kluczek, Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Jerzy Krawiec, Leonid Moroz, Joanna Radziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Kategoria opłat przedmiotu:

Seminarium inż.

Semestr:

7

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zasad przygotowywania pracy dyplomowej od strony merytorycznej i redakcyjnej, przepisów i zasad etyki przy realizacji pracy; możliwości rozwijania umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania i wyrażania przekazywanych treści, zgodnie z zasadą 5C (Clear, Complete, Correct, Courteous, Concise).

Równie ważnym celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności publicznej prezentacji treści pracy dyplomowej z wykorzystaniem odpowiednich środków audiowizualnych.

Literatura:

1. DOBRE PRAKTYKI W REDAGOWANIU PRAC PRZEJŚCIOWYCH I PRAC DYPLOMOWYCH (https://www.mt.pw.edu.pl/iosp/content/download/527/2964/file/Dobre%20praktyki%20pp%20i%20pd-9.06.2022-MK.pdf)

2. Proces dyplomowania w IOSP (https://www.mt.pw.edu.pl/iosp/content/download/463/2269/file/14.09.2022_Proces%20dyplomowania_IOSP_BM.pdf)

3. Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej( https://www.mt.pw.edu.pl/iosp/content/download/462/2261/file/4_2022_za%C5%82%201_%20Zarz_wymogi%20edytorskie.pdf)

4. Wytyczne dotyczące realizacji prac dyplomowych w IOSP na kierunku ZiIP (https://www.wip.pw.edu.pl/iosp/content/download/454/2186/file/Wytyczne%20do%20prac%20dyplomowych%209-02-2018.pdf)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kluczek, Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kluczek, Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski, Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski, Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski, Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Tadeusz Sałaciński, Krzysztof Santarek, Kazimierz Waćkowski, Krzysztof Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)