Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

From HTML to PostGIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISA-0501
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: From HTML to PostGIS
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Elective courses, Computer Science
Multilayer application development (elective block)
Strona przedmiotu: http://www.mini.pw.edu.pl/~okulewiczm/www/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course is to present the information on web applications development, their architecture and business and technical context of the web application in the environment of geographical information systems.

Prerequisites: Object oriented programming, Object oriented design

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture:

1. Creating text documents according to HTML standard.

2. Document formatting and layout design with Cascade Style Sheets.

3. HTTP protocol features and limitations.

4. Client-based web applications development in JavaScript.

5. An example of JavaScript library for processing and presenting spatial data (eg. GoogleMaps, OpenLayers).

6. Asynchronous programming and data exchange in JavaScript.

7. REST API: design principles and examples.

8. Business and legal environment of the geographical information systems.

9. Spatial data types.

10. OGC spatial services.

11. Examples of web-based spatial systems (Geoportals, OpenStreetMap, GoogleMaps).

12. Spatial databases.

13. Examples of machine learning algorithms and methods applied to processing spatial information

Laboratories:

1. Preparing documents according to HTML standard and designing interfaces using CSS standard.

2. Utilizing HTTP protocol properties to facilitate communication between client and server parts of the applications.

3. Preparing JavaScript application, with a special emphasis on spatial data presentation.

4. A multi-layered web application, utilizing asynchronous programming, REST APIs and a spatial database.

Project:

1. Choosing a topic from the area of spatial processing and presentation systems (e.g. maps based on numerical data, object detection, land usage classification).

2. Presentation of the business analysis, high-level architecture design and delivery schedule.

3. Completing subsequent milestones of the project (delivering working iterations of the final product).

4. Presentation of a final product.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Specyfikacje standardów W3ORG / W3ORG standards

2. Specyfikcja .NET Framework/.NET Core WebAPI / .NET Framework / .NET Core WebAPI specification

3. Specyfikacja protokołu HTTP/ HTTP protocol specification

4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489 / Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

5. OGC Web Map Service 1.3.0, http://www.opengeospatial.org/standards/wms

6. OGC Web Feature Service 1.1.0, http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

7. OGC Geography Markup Language 3.3, http://www.opengeospatial.org/standards/gml

8. Google/OGC KML 2.2.0, http://www.opengeospatial.org/standards/kml

9. OGC Catalogue Service 2.0.2, http://www.opengeospatial.org/standards/specifications/catalog

10. ISO/IEC 13249-3 SQL/MM Spatial

11. INSPIRE Conference 2010, Building INSPIRE in Poland, 2010.

12. L. Litwin, Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. ApropoGEO, 2010

13. P. Krawczyk, A. Rosłan, M. Wierzchowski, Geoportal, praca inżynierska, 2013, http://www.mini.pw.edu.pl/~okulewiczm/downloads/inz/Geoportal_PracaDyplomowa.pdf

14. MS Visual Studio

15. QuantumGIS

16. PostgreSQL + PostGIS

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student may get up to 100 points:

- 19 points from practical homework (done in pairs, developing a sample GIS Web Application)

- 31 points from practical coding tests (HTML/CSS, JavaScript, REST Services, Full-stack application) done individually

- 30 points from a group project (custom GIS/Web Application)

- 20 points from an oral theoretical test (on videocall if necessary)

Student can improve his mark on one of the practical coding test during the oral theoretical test.

There is NO NEED to pass the parts separately, just a simple sum of points.

Grades are as follows:

- 50 points and less: 2.0

- 51 – 60 points: 3.0

- 61 – 70 points: 3.5

- 71 – 80 points: 4.0

- 81 – 90 points: 4.5

- 91 points and more: 5.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Okulewicz
Prowadzący grup: Michał Okulewicz, Marcin Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Okulewicz
Prowadzący grup: Maciej Bednarz, Michał Okulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Okulewicz
Prowadzący grup: Wojciech Kowalik, Michał Okulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)