Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Web Application Programming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISA-0508 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Web Application Programming
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Active elective courses for winter semester 2021/2022
Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of the coures is presenting the techniques and architecture of developing WWW applications.

Prerequisites: Object oriented programming

Recommended : Data bases

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture: HTML documents, forms. Formatting of documents: CSS and JavaScript. XML standard , DTD, XML schema, XSLT Specifications of the HTML/XHTML standards Communication with HTTP servers, AJAX, JSON Server-side programming: * HTTP basics (GET/POST, ENCTYPE etc., security of transmitted security of transmitted data) * selected server technology (e.g. .NET WebAPI, Java Servlet, PHP, Python Django) Short theoretical tests Laboratory: - Preparing documents according to the HTML standard including forms and multimedia elements - Formatting documents and designing interface layouts using CSS cascading style sheets

- XML documents processing - Browser application programming in JavaScript (handling user interface events, timers, dynamic modification of the interface appearance) - Communication in applications based on the http protocol - Asynchronous programming and development of applications using JavaScript and server components - Programming and development of applications using the selected server technology

Literatura: (tylko po angielsku)

1. W3ORG standards

2. HTTP protocol specification

3. Head first Servlets & JSP : Bryan Basham; Kathy Sierra; Bert Bates

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

One may get up to 100 points: - 30% - for theoretical tests, - 70% - for laboratories. Grades are as follows: - 50 points and less: 2.0 - 51 – 60 points: 3.0 - 61 – 70 points: 3.5 - 71 – 80 points: 4.0 - 81 – 90 points: 4.5 - 91 points and more: 5.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ostrek
Prowadzący grup: Grzegorz Ostrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.