Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISP-0242 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Informatyka, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 4
Inżynieria i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu oparte jest o wyniki realizacji zadań realizowanych w trakcie laboratorium oraz aktywności w ramach laboratorium (70%) oraz egzamin (30%). Maksymalna liczba dostępnych punktów wynosi 100. Wyniki zadań i egzaminu są udostępniane studentom poprzez USOS.

Na punkty z laboratorium składają się: punkty uzyskiwane z tytułu trzech zadań punktowanych realizowanych w trakcie laboratorium (Z1, maks. 30 punktów, Z2: maks. 10 punktów, Z3: maks. 25 punktów) oraz aktywności w trakcie zajęć (maks. 5 punktów).

Do zaliczenia zajęć wymagane jest co najmniej 50% z każdego z zadań, czyli: co najmniej 50% punktów z każdego z zadań laboratoryjnych Z1-Z3 oraz co najmniej 15 punktów z egzaminu.

Egzamin będzie mieć formę egzaminu pisemnego. Egzamin dotyczy całości materiału przedstawianego w trakcie wykładów i laboratoriów.

Dokładne terminy zaliczeń, odpowiedzi i plan zajęć są prezentowane przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne. W terminie uzgodnionym z prowadzącym laboratorium studenci mogą skorzystać z realizacji zadania poprawkowego.

Ocena końcowa zależy od łącznej liczby punktów uzyskanych z laboratorium oraz egzaminu i jest wyznaczana zgodnie z poniższymi regułami: 0-49 pkt – 2.0, 50-60 pkt – 3.0, 61-70 pkt – 3.5, 71-80 pkt – 4.0, 81-90 pkt – 4.5, 91-100 pkt – 5.0. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny 3.0 lub wyższej jest spełnienie obligatoryjnych wymogów przedstawionych powyżej.

W przypadku powrotu do zajęć laboratoryjnych realizowanych w trybie online, w całości lub częściowo mogą mieć zastosowanie następujące reguły:

a) Ocena laboratorium będzie bazować na wynikach prac domowych (PD) oraz aktywności w trakcie zajęć.

b) Na punkty z laboratorium składają się: punkty uzyskiwane z tytułu PD1 (maks. 10 punktów), punkty uzyskiwane z tytułu PD2 (maks. 55 punktów) oraz punkty za aktywność na zajęciach (maks. 5 punktów).

c) Ocena PD2 będzie bazować na wynikach odpowiedzi ustnej z pracy domowej, w tym np. uzasadnienia rozwiązań przygotowanych w pracy. Odpowiedzi ustne wpływają na ostateczną ocenę PD2 i są konieczne do zaliczenia PD2.

Opóźnienie w dostarczeniu pracy domowej o każdy tydzień powoduje redukcję punktów o 20%.

d) Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie wyników PD1 i PD2 oraz dodatkowej pracy domowej (PD3). Osoby, które: uzyskały co najmniej 50% z PD1 oraz uzyskały co najmniej 50% z PD2 oraz uzyskały co najmniej 56 punktów łącznie z PD1 i PD2 oraz z tytułu aktywności na zajęciach, mogą uzyskać zwolnienie z egzaminu z oceną 4.0 pod warunkiem zrealizowania pracy domowej nr 3 (PD3) na co najmniej 60% punktów. Praca domowa nr 3 jest opcjonalna: osoby, które zrealizują PD3 i spełnią w/w warunki są zwolnione z egzaminu z oceną finalną z przedmiotu równą 4.0; osoby, które nie zrealizują PD3 uczestniczą w egzaminie na standardowych zasadach w sesji. Odpowiedzi ustne wpływają na ostateczną ocenę PD3 i są konieczne do zaliczenia PD3.

e) W przypadku realizacji sesji w trybie zdalnym, egzamin może mieć postać egzaminu ustnego.

f) zakres ewentualnego zastosowania w/w reguł będzie zależeć od tego ile zajęć będzie realizowanych w trybie online.

g) Do zaliczenia wymagane uzyskanie jest co najmniej 50% punktów z PD1 i co najmniej 50% punktów z PD2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Elena Konetskaia, Michał Możdżonek, Ihor Mykhalevych, Grzegorz Ostrek, Ewa Pawelec, Elżbieta Sienkiewicz, Przemysław Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Michał Kadlof, Michał Możdżonek, Grzegorz Ostrek, Ewa Pawelec, Elżbieta Sienkiewicz, Michał Własnowolski, Przemysław Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Hassan Babiker, Maciej Grzenda, Michał Kadlof, Grzegorz Ostrek, Ewa Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Hassan Babiker, Maciej Grzenda, Aleksander Kosicki, Grzegorz Ostrek, Zofia Tojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Hassan Babiker, Maciej Grzenda, Ihor Mykhalevych, Grzegorz Ostrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Maciej Grzenda, Aleksander Kosicki, Jarosław Legierski, Ihor Mykhalevych, Grzegorz Ostrek, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Maciej Grzenda, Jarosław Legierski, Ihor Mykhalevych, Artur Nowakowski, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Maciej Grzenda, Maciej Kachniarz, Artur Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Artur Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Marcin Luckner, Artur Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.