Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem .NET Framework

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISP-0503
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem .NET Framework
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Programowanie aplikacji wielowarstwowych (blok obieralny)
Przedmioty obieralne prowadzone w semestrze zimowym 2023/2024
Przedmioty obieralne, Informatyka
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Zaznajomienie studentów z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami i technologiami wykorzystywany przy tworzeniu aplikacji webowych z wykorzystaniem wzorca architektonicznego Model-Widok-Kontroler.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Programowanie 2 - obiektowe, Programowanie 3 - zaawansowane, Programowanie w środowisku graficznym, Bazy danych, Projektowanie obiektowe

Pełny opis:

Wykład:

Najważniejsze aspekty architektury oraz organizacji kodu aplikacji webowych, w szczególności:

- podstawowe dobre praktyki programowania obiektowego;

- architektura warstwowa i podstawowe wzorce organizacji każdej z warstw.

Technologie dostępu do repozytorium danych, w szczególności mapowanie relacyjno-obiektowe i Entity Framework.

Technologie realizacji komunikacji w aplikacji rozproszonej, w szczególności Web API.

Technologie implementacji warstwy prezentacji w sieci WWW, w szczególności .NET Framework.

Architektura aplikacji Model-Widok-Kontroller (MVC).

Rola testów jednostkowych, testów integracyjnych i testów User Interface w tworzeniu aplikacji oraz podstawy wykorzystania frameworków MS Test, SpecFlow oraz Selenium.

Użycie narzędzi do zarządzania repozytorium kodu na przykładzie Visual Studio Team Services.

Projekt:

Studenci wykonają jeden projekt w 3-osobowych zespołach. Projekt będzie aplikacją gotową do wdrożenia zbudowaną na podstawie technologii zaprezentowanych podczas wykładu. Po wykonaniu aplikacji studenci zaprezentują swoje rozwiązanie przed pozostałymi uczestnikami zajęć.

Literatura:

1. msdn.microsoft.com

2. Krzysztof Życiński, Tomasz Rak, „C# 6.0 i MVC 5 Tworzenie nowoczesnych portali internetowych”, Wydawnitwo Helion, rok 2015.

3. Robert C. Martin „Czysty Kod”, wydawnictwo Helion, rok 2014

4. Andrew Troelsen, Japikse Philip „Język C# 6.0 i platforma .NET 4.6” Wydawnictwo naukowe PWN, rok 2017

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie projekt. Każdy z nich będzie oceniany na podstawie funk-cjonalności, terminowości, jakości technicznej, architektury i organizacji kodu, za-chowania praktyk dobrego programowania, zaprezentowanej znajomości wybranej technologii i jej zaawansowanych aspektów oraz jakości prezentacji przygotowanej dla pozostałych studentów.

Ocena będzie podzielona na 4 części:

- warstwa widoku wraz z testami interfejsu użytkownika (25 pkt)

- warstwa kontrolera wraz z testami jednostkowymi i integracyjnymi (25 pkt)

- warstwa modelu wraz z implementacją bazy danych (25pkt)

- dokumentacja w VSTS z realizacji projektu zgodnie z metodyką SCRUM oraz definicja wdrożenia i prezentacja projektu(25pkt).

Skala ocen kształtuje się następująco:

- 50 punktów i mniej: 2.0

- 51 – 60 punktów: 3.0

- 61 – 70 punktów: 3.5

- 71 – 80 punktów: 4.0

- 81 – 90 punktów: 4.5

- 91 punktów i więcej: 5.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Osiński, Szymon Szczepański
Prowadzący grup: Radosław Osiński, Szymon Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Osiński, Szymon Szczepański
Prowadzący grup: Cezary Bella, Tomasz Herman, Krzysztof Smogór, Szymon Szczepański, Piotr Widomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Osiński, Szymon Szczepański
Prowadzący grup: Cezary Bella, Piotr Bródka, Bartosz Głowacki, Szymon Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Osiński, Szymon Szczepański
Prowadzący grup: Cezary Bella, Bartosz Głowacki, Wojciech Kowalik, Szymon Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Osiński
Prowadzący grup: Wojciech Kowalik, Mikołaj Leszczyński, Adam Machera, Radosław Osiński, Szymon Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Osiński
Prowadzący grup: Marcin Nowakowski, Radosław Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)