Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyki obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-MSP-0503 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyki obrazów
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Przedmioty obieralne - Inżynieria i analiza danych
Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu wspomagania decyzji, odnoszących się do rzeczywistych problemów wykorzystujących dane obrazowe. Omawiana tematyka dotyczy decyzji, w których czynnik ludzki odgrywa znaczącą rolę, przez co często są to problemy źle określone, w sytuacji, gdy sama informacja obrazowa nie jest wystarczająca do podjęcia decyzji (m.in. problemy medyczne). W ramach przedmiotu studenci zapoznają się

z metodami pozyskiwania wiedzy dziedzinowej, opisem tej wiedzy, elementami teorii decyzji.

Elementem przedmiotu będzie przedstawienie oraz praktyczne wykorzystanie aplikacji i technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w przetwarzaniu danych obrazowych, m.in. w przechowywaniu, udostępnianiu i archiwizacji, indeksowaniu oraz kompresji obrazów.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające: Programowanie

Zalecane: Bazy danych, Podstawy przetwarzania obrazów

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie. Proces podejmowania decyzji. Teoria decyzji - podejście klasyczne i poznawcze. Komputerowe wspomaganie decyzji - cele, zadania, podział systemów komputerowego wspomagania decyzji.

2. Elementy teorii decyzji - uwarunkowania decyzji, decyzje wielokryterialne, problemy ryzyka i niepewności.

3. Informatyka obrazów – definicje, opis informacji, problemy decyzyjne związane z informacją obrazową.

4. Systemy i standardy akwizycji, przechowywania i teletransmisji danych obrazowych.

5. Reprezentacje obrazów 2D (różne dziedziny reprezentacji sygnału, eks-trakcja treści ukrytej w obrazie, detekcja anomalii).

6. Metody kompresji obrazów.

7. Metody pozyskiwania wiedzy dziedzinowej w kontekście danych obra-zowych (od akwizycji po wiedzę eksperta w rozumieniu treści obrazu).

8. Formalne opisy wiedzy dziedzinowej (ontologie, taksonomie, reguły wnioskowania). Rozszerzenie informacji obrazowej o informacje z różnych form danych (integracja, fuzja, przestrzenna synergia treści itp.).

9. Systemy gromadzenia i archiwizacji danych obrazowych.

10. Indeksowanie danych obrazowych.

11. Metody zdalnej analizy obrazów (telekonsultacje, współdzielenie zaso-bów, systemy pracy równoległej itd.).

12. Bezpieczeństwo przetwarzania danych obrazowych.

Projekt:

1. Zwinne techniki zarządzania projektami (Agile,Kanban) – warszaty (2h).

2. Opracowanie narzędzi komputerowego wspomagania decyzji z zakresu tematyki przedmiotu, na bazie zdobytych podstaw teoretycznych, odniesień do literatury i wzorców.

2. Weryfikacja stworzonych narzędzi.

3. Omówienie opracowanych narzędzi, sformułowanie wniosków.

Literatura:

1. A.M. Kwiatkowska, Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce, PWN, 2007.

2. J.J. Mulawka, Systemy ekspertowe, WNT, 1996.

3. A. Pieczyński, Reprezentacja wiedzy w diagnostycznych systemach ekspertowych, LTN, 2003.

4. K. Goczyła, Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011.

5. I.H. Witten, A. Moffat, T.C. Bell, Managing Gigabytes, Morgan Kauffman Publishers, San Francisco, 1999.

6. P C-Y Sheu, Semantic computing, IEEE Pres Wiley, Hoboken, 2010.

7. A. Przelaskowski, Kompresja danych, BTC, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Do zdobycia jest 100 punktów, w tym: 40% - zaliczenie treści wykładowych, 60% - zaliczenie projektu. Próg zaliczenia wynosi 51 punktów, a rozkład progów kolejnych ocen to sekwencja 61, 71, 81 i 91 pkt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jasionowska-Skop
Prowadzący grup: Magdalena Jasionowska-Skop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jasionowska-Skop
Prowadzący grup: Magdalena Jasionowska-Skop, Grzegorz Ostrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.