Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy ekspertowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-INMSI-MSP-0124
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 1 z 3 (edycja letnia)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 1 z 4 (edycja letnia)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 2 z 3 (edycja zimowa)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 2 z 4 (edycja zimowa)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny programowania w logice oraz nabycie przez nich umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu modelowania problemów w logice I-go rzędu oraz tworzenia systemów ekspertowych.

Po ukończeniu kursu studenci powinni znać podstawy języków do programowania w logice (na podstawie języka PROLOG) oraz posiadać umiejętność:

1. zapisu problemów logicznych przy pomocy klauzul

2. programowania w prologu problemów logicznych, w tym rekurencji

3. wnioskowania w Prologu przy użyciu baz danych

4. skonstruowania systemu eksperckiego

5. modelowania problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów przybliżonych i wnioskowania

6. modelowania problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów rozmytych i wnioskowania w logice rozmytej

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wykład:

1. Programowanie w prologu problemów logicznych, w tym rekurencji

2. Wnioskowanie w Prologu przy użyciu baz danych

3. Skonstruowanie systemu eksperckiego

4. Modelowanie problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów przybliżonych i wnioskowania

5. Modelowanie problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów rozmytych i wnioskowania w logice rozmytej

Projekt:

Przygotowanie aplikacji realizującej zaawansowany system ekspercki

Literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania / regulamin zaliczenia:

40% ocena za projekt, 60% ocena z kolokwium pisemnego

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicja Okulicka-Dłużewska
Prowadzący grup: Felicja Okulicka-Dłużewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicja Okulicka-Dłużewska
Prowadzący grup: Felicja Okulicka-Dłużewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicja Okulicka-Dłużewska
Prowadzący grup: Felicja Okulicka-Dłużewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicja Okulicka-Dłużewska
Prowadzący grup: Felicja Okulicka-Dłużewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4a (2022-10-03)