Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa z geometrią 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MA000-LSP-0111 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa z geometrią 1
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Matematyka i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1
Matematyka, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z algebry liniowej: liczby zespolone, układy równan liniowych, przestrzenie liniowe, przekształcenia liniowe, 3 -wymiarowa geometria analiczna.

Pełny opis:

Program przedmiotu:

1. Liczby zespolone.

2. Układy równań liniowych.

3. Wektory i macierze.

4. Przestrzenie liniowe.

5. Przekształcenia liniowe.

6. 3-wymiarowa geometria analityczna.

Literatura:

A. I. Kostrikin Wstęp do algebry, cz. 1 Podstawy algebry, PWN, Warszawa 2004.

A.I.Kostrikin(red.) Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 2005.

T. Świrszcz Algebra liniowa z geometrią analityczną, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

AL1_W_01 - Znajomość teorii liczb zespolonych (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_W16, ML_W17, ML_W18)

AL1_W_02 - Znajomość teorii macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_W16, ML_W17, ML_W18)

AL1_W_03 - Znajomość geometrii analitycznej (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_W16, ML_W17, ML_W18)

Umiejętności:

AL_U_01 - Umiejętność stosowania teorii macierzy i rozwiązywanie układów równań liniowych (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_U15)

AL_U_02 - Umiejętność rozwiązywania problemów geometrycznych za pomocą metod geometrii analitycznej (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_U16)

Kompetencje społeczne:

AL_K_01 - Umiejętność pracy w zespole (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_KS02).

AL_K_02 - Umiejętność inspirowania innych procesem uczenia (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_KS01).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: 40 pkt. (3 kolokwia w sumie za 32 pkt.(I - 8pkt., II - 12pkt., III - 12pkt.) + 8pkt.

za aktywność)

Uzyskanie co najmniej 33 pkt. z ćwiczeń zwalnia z egzaminu pisemnego poza przypadkiem kiedy kolokwia w całości lub części były przeprowadzone w sposób zdalny, a egzamin pisemny ma być przeprowadzony stacjonarnie.

Egzamin pisemny: 60 pkt.

Aby zdać egzamin trzeba uzyskać co najmniej 31 pkt. z egzaminu i co najmniej 51 pkt. w sumie z ćwiczeń i egzaminu.

Oceny z egzaminu 2.0-4.0 na podstawie sumy punktów z egzaminu pisemnego i ćwiczeń według następujących zasad:

0-50 pkt. to 2.0, 51-60 pkt. to 3.0, 61-70 pkt. to 3.5, 71-80 pkt. to 4.0.

Oceny z egzaminu 4.0-5.0 według następujących zasad:

Zwolnienie z egzaminu pisemnego co najmniej 33 pkt. z ćwiczeń i egzamin ustny na ocenę

4.0, 4.5 lub 5.0.

Osoby, które nie były zwolnione i uzyskały w sumie po egzaminie co najmniej 81 pkt. też

mają egzamin ustny na ocenę 4.0, 4.5 lub 5.0.

Można zrezygnować z egzaminu ustnego i otrzymać 4.0, jeżeli odpowiednio kolokwia lub egzamin pisemny nie były przeprowadzone w sposób zdalny.

Studenci mają prawo do poprawy wyniku egzaminu w wyznaczonych terminach w sesji.

Oceną końcową z egzaminu jest ocena z ostatniego egzaminu do którego przystąpił student.

Prowadzący mają prawo do weryfikacji samodzielności prac.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Grzegorz Sójka, Marcin Zubilewicz, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Grzegorz Sójka, Marcin Zubilewicz, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Grzegorz Sójka, Marcin Zubilewicz, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Tomasz Miller, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz
Prowadzący grup: Tomasz Brengos, Wojciech Domitrz, Tomasz Miller, Paweł Naroski, Mariusz Zając, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz
Prowadzący grup: Wojciech Domitrz, Tomasz Miller, Paweł Naroski, Mariusz Zając, Michał Ziembowski, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Semestr:

1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.