Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logiki i teorii mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MA000-LSP-0114
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki i teorii mnogości
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Matematyka i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1
Matematyka, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami z logiki (na poziomie rachunku zdań i kwantyfikatorów) i teorii mnogości (na poziomie rachunku zbiorów, relacji i funkcji).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do logiki, rachunek zdań i predykatów.

2. Rachunek zbiorów. Indeksowane rodziny zbiorów. Suma i przecięcie rodziny zbiorów.

3. Relacje. W szczególności relacje równoważności, klasy abstrakcji, relacje porządku, diagramy Haasego, kresy,

4. Funkcje, obraz, przeciwobraz.

5. Konstrukcja liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych.

6. Równoliczność zbiorów, zbiory przeliczalne i ich własności, Twierdzenie Cantora, Cantora-Bersteina.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ELM_W01 - Zna podstawowe definicje oraz tautologie rachunku zdań, rachunku predykatów, rachunku zbiorów (odniesienie do efektów kierunkowych ML_W15)

ELM_W02 - Zna podstawowe własności relacji w szczególności relacji równoważności, porządku, funkcji. Zna konstrukcję liczba naturalnych, całkowitych, wymiernych (odniesienie do efektów kierunkowych ML_W15)

ELM_W03 - Zna pojęcie równoliczności, przeliczalności, podstawowe własności zbiorów równolicznych, zbiorów przeliczalnych (odniesienie do efektów kierunkowych ML_W15)

Umiejętności:

ELM_U01 - Rozumie pojecie i znaczenie dowodu. Umie dowodzić prawdziwości tautologii, równości zbiorów, podstawowych własności relacji (odniesienie do efektów kierunkowych ML_U09, ML_U10)

ELM_U02 - Umie posługiwać się formalizmem matematycznym (odniesienie do efektów kierunkowych ML_U09)

ELM_U03 - Umie wyznaczać przecięcia i sumy rodzin zbiorów, obrazy i przeciwobrazy funkcji, klasy abstrakcji, diagramy Hassego, kresy, moce zbiorów (odniesienie do efektów kierunkowych ML_U09, ML_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Metody sprawdzenia osiągniętych efektów kształcenia:

1) w zakresie wiedzy - egzamin

2) w zakresie umiejętnosci - kolokwium oraz egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska, Anna Zamojska-Dzienio
Prowadzący grup: Paweł Naroski, Karolina Okrasa, Anna Zamojska-Dzienio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska
Prowadzący grup: Joanna Chybowska-Sokół, Zbigniew Lonc, Paweł Naroski, Agnieszka Piliszek, Marta Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska
Prowadzący grup: Joanna Chybowska-Sokół, Zbigniew Lonc, Agnieszka Piliszek, Marta Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska
Prowadzący grup: Rafał Górak, Zbigniew Lonc, Agnieszka Piliszek, Marta Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska
Prowadzący grup: Tomasz Brengos, Rafał Górak, Zbigniew Lonc, Paweł Naroski, Agnieszka Piliszek, Anna Zamojska-Dzienio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska
Prowadzący grup: Zbigniew Lonc, Agata Pilitowska, Krzysztof Węsek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)