Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dyskretna i elementy probabilistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MA000-LSP-0125 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna i elementy probabilistyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Inżynieria i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 2
Matematyka i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 2
Matematyka, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 2
Strona przedmiotu: https://e.mini.pw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami kombinatoryki, teorii grafów oraz probabilistyki

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1) Podstawy kombinatoryki

a) metody zliczania

b) zasada włączeń i wyłączeń

c) funkcje tworzące

d) rekurencja.

2) Podstawy probabilistyki

a) dyskretna przestrzeń probabilistyczna

b) prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń

c) zmienna losowa, wartość oczekiwana, wariancja, rozkład dwumianowy

3) Podstawy teorii grafów

a) drzewa, najtańsze drzewo rozpinające

b) spójność grafów

c) cykle Eulera i Hamiltona

d) kolorowanie grafów

e) grafy planarne.

Literatura:

1.V. Bryant "Aspekty kombinatoryki", WNT, 2007

2. W. Lipski "Kombinatoryka dla programistów", WNT, 2009

3. R.J. Wilson "Wprowadzenie do teorii grafów", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

4. Z. Palka, A. Ruciński "Wykłady z Kombinatoryki", WNT, 2007

5. Z. Palka, A. Ruciński "Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej", WNT, 1996

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania / regulamin zaliczenia:

Ćwiczenia 40 pkt w tym 2 kolokwia po 16 pkt, 8 pkt aktywność na zajęciach. Egzamin pisemny 60 pkt.

Do zaliczenia przedmiotu liczy się jedynie suma punktów z ćwiczeń i egzaminu:

od 51 pkt – 3,0

od 61 pkt – 3,5

od 71 pkt – 4,0

od 81 pkt – 4,5

od 91 pkt – 5,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc
Prowadzący grup: Zbigniew Lonc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc
Prowadzący grup: Zbigniew Lonc, Paweł Naroski, Agnieszka Piliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lonc
Prowadzący grup: Zbigniew Lonc, Paweł Naroski, Barbara Nayar, Agnieszka Piliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.