Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa z geometrią 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MA000-LSP-9111 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa z geometrią 1
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o podstawowych strukturach algebraicznych takich jak grupy, pierścienie i ciała, zapoznanie się z teorią macierzy i układów równań liniowych oraz geometrią analityczną.

Pełny opis:

1. Podstawowe własności grup, pierścieni i ciał. Liczby zespolone.

2. Działania na macierzach, operacje wierszowe i kolumnowe. Wyznaczniki, rząd macierzy. Układy równań liniowych.

3. Przestrzenie metryczne, metryka euklidesowa w R^n. Wektory związane i wektory swobodne. Iloczyn skalarny. Iloczyn wektorowy w R^3.

4. Rozmaitości liniowe w R^n – w szczególności proste i płaszczyzny.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

AL1_W_01 - Znajomość teorii liczb zespolonych (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_W16, ML_W17, ML_W18)

AL1_W_02 - Znajomość teorii macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_W16, ML_W17, ML_W18)

AL1_W_03 - Znajomość geometrii analitycznej (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_W16, ML_W17, ML_W18)

Umiejętności:

AL_U_01 - Umiejętność stosowania teorii macierzy i rozwiązywanie układów równań liniowych (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_U15)

AL_U_02 - Umiejętność rozwiązywania problemów geometrycznych za pomocą metod geometrii analitycznej (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_U16)

Kompetencje społeczne:

AL_K_01 - Umiejętność pracy w zespole (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_KS02).

AL_K_02 - Umiejętność inspirowania innych procesem uczenia (odniesienie do efektów kierunkowych: ML_KS01).

Metody i kryteria oceniania:

Metody sprawdzenia osiągniętych efektów kształcenia: Egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz
Prowadzący grup: Tomasz Brengos, Wojciech Domitrz, Tomasz Miller, Paweł Naroski, Michał Ziembowski, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Domitrz, Konstanty Junosza-Szaniawski
Prowadzący grup: Tomasz Brengos, Wojciech Domitrz, Tomasz Miller, Paweł Naroski, Michał Ziembowski, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Junosza-Szaniawski, Tadeusz Świrszcz
Prowadzący grup: Paweł Naroski, Karolina Ślusarska, Tadeusz Świrszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Semestr:

1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.