Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do współczesnej kryptologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MAMCB-NSP-0116 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesnej kryptologii
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, sem. 1 MCB (rozpoczęcie w r. ak. nieparzystym)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami współczesnej kryptologii.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstwowych pojęć dotyczących algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej, matematyki dyskretnej, algebry.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Systemy kryptograficzne. Podstawowe pojęcia kryptografii i kryptoanalizy.

2. Bezpieczeństwo kryptograficzne (oszacowanie, uzyskiwanie i dowodzenie bezpieczeństwa; rodzaje ataków):

a. Idealne szyfrowanie - szyfry z kluczem jednorazowym.

b. Generatory kluczy - podkreślenie znaczenia entropii.

3. Szyfrowanie kluczem prywatnym (symetryczne):

a. Tryby szyfrowania.

b. Szyfry blokowe: DES, AES (implementacje, bezpieczeństwo).

c. Szyfry strumieniowe.

4. Funkcje skrótu.

5. Szyfrowanie uwierzytelnione (algorytmy chroniące poufność i autentyczność), MAC.

6. Szyfrowanie kluczem publicznym (asymetryczne). Uzgodnienie klucza (Diffie-Hellman).

8. Podpis cyfrowy (RSA i DSA).

9. Zastosowanie krzywych eliptycznych.

10. Protokół SSL/TLS.

11. Protokoły kryptograficzne: inne i weryfikacja poprawności.

12. Kryptografia postkwantowa (informacyjnie: algorytm Shora; kryptografia na kratach).

Literatura:

1. J-P. Aumasson, Nowoczesna kryptografia, PWN, Warszawa 2018.

2. J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Chapman and Hall/CRC, 2020.

3. N. Koblitz, Wykłady z teorii liczb i kryptografii, WNT, Warszawa 1995.

4. N. Koblitz, Algebraiczne aspekty kryptografii, WNT, Warszawa 1997.

5. N. Smart, Cryptography Made Simple, Springer International Publishing, 2016

6. L. Knudsen, M. Robshaw, The Block Cipher Companion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania / regulamin zaliczenia: Kolokwium, projekt

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Junosza-Szaniawski
Prowadzący grup: Jarosław Miller, Daniel Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.