Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kryptografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MAMNI-NSP-0114 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kryptografii
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Przedmioty obowiązkowe, sem. 1 MNI (rozpoczęcie w r. ak. nieparzystym)
Przedmioty obowiązkowe, sem. 3 MNI (rozpoczęcie w r. ak. parzystym)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych podstaw współczesnej kryptografii oraz głównych problemów dotyczących zagadnień kryptograficznych wraz z algorytmami stosowanymi w rozwiązaniach.

Przedmioty poprzedzające

4. Algebra i jej zastosowania I

5. Algebra i jej zastosowania II

6. Algebra liniowa z geometrią

Zalecane: Elementarna teoria liczb

Wymagania wstępne

3. Znajomość przestrzeni liniowych, ich bazy i wymiaru, przekształceń liniowych, macierzy.

4. Znajomość zagadnień związanych z podstawowymi własnościami pierścienia liczb całkowitych: kongruencje, arytmetyka modularna, algorytm Euklidesa, twierdzenie Chińskie o resztach.

5. Posiadanie wiedzy na temat konstrukcji i najważniejszych własności ciał skończonych

Pełny opis:

1. Wstęp historyczny. Systemy kryptograficzne z kluczem symetrycznym. Podstawowe pojęcia kryptografii i kryptoanalizy

2. Szyfry strumieniowe i blokowe. Tryby działania. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno podstawieniowe,

3. Maszyny szyfrujące na przykładzie Enigmy. Elementy Kryptoanalizy Enigmy.

4. Standardy szyfrowania DES, AES

5. Teorio liczbowe podstawy kryptografii (arytmetyka modularna, algorytm Euklidesa, chińskie twierdzenie o resztach, twierdzenie Fermata i Eulera reszty kwadratowe i logarytmy dyskretne, algorytmy faktoryzacji

6. Kryptosystemy z kluczem publicznym: kryptosystem RSA, algorytm Diffie- Hellmana, logarytmy dyskretne i krypto system ElGamala

7. Funkcje skrótu: własności, atak urodzinowy zastosowanie w kryptografii.

8. Dzielenie sekretu, dowody z wiedzą zerową, zobowiązania (gry na odległość)

9. Podpisy cyfrowe

10. Podstawowe wiadomości o krzywych eliptycznych i podstawy kryptografii z użyciem krzywych eliptycznych

Literatura:

1. Buchmann J. A. „Wprowadzenie do kryptografii”, PWN, 2006 rok, 244 s.

2. Stinson D. R. „Kryptografia w teorii i praktyce”, WNT, 2005 rok, 438 s

3. L.C. Washington, W. Trappe.. Introduction To Cryptography With Coding Theory

4. Neal Koblitz, Algebraiczne aspekty kryptografii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

5. Neal Koblitz, Wykład z teorii liczb i kryptografii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na warsztatach i laboratorium, test zaliczeniowy

Test końcowy (kolokwium) 50 punktów

Aktywność na ćwiczeniach 10 punktów

Laboratorium 40 punktów

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Miller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Lech
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Lech
Prowadzący grup: Adam Komorowski, Barbara Roszkowska-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Lech
Prowadzący grup: Adam Komorowski, Barbara Roszkowska-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Lech
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Lech
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.