Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uogólnione modele liniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-MASMA-NSP-0233 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uogólnione modele liniowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, sem. 3, SMAD
Strona przedmiotu: http://pages.mini.pw.edu.pl/~piliszeka/index.php?page=glm
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Regresja logistyczna

2. Regresja Poissonowska

3. Problem nadwyżki/niedoboru rozproszenia w regresji Poissonowskiej

4. Rodzina wykładnicza z parametrem rozproszenia

5. GLM: Funkcja łącząca (i kanoniczna funkcja łącząca)

6. GLM: MLE

7. GLM: nadwyżka rozproszenia

8. Symulowana obwiednia wykresu kwantylowego

9. Regresja wielomianowa: zmienna kategoryczna odpowiedzi

10. Porządkowa zmienna odpowiedzi

11. Model proporcjonalnych szans

12. Zmienna ukryta (latent variable)

13. Modele logliniowe dla tablic kontyngencji

14. Przegląd innych modeli: modele graficzne, modele addytywne, GAMLSS

Literatura:

P. McCullagh, J.A. Nelder, Generalized Linear Models, CRC Press, 1989

P.K. Dunn, G.K. Smyth, Generalized Linear Models with R, Springer, 2017

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

1 kolokwium -

1 praca domowa

praca na zajęciach

Egzamin teoretyczny

Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać co najmniej połowę punktów z ćwiczeń LUB 60% punktów z egzaminu.

Aby zaliczyć przedmiot należy mieć zaliczone ćwiczenia i co najmniej 50% punktów z egzaminu.

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie zdobytych punktów z laboratoriów i z egzaminu według określonego algorytmu.

[90%, 100%] --> bardzo dobry

[80%, 90%) --> ponad dobry

[70%, 80%) --> dobry

[60%, 70%) --> dość dobry

[50%, 60%) --> nie dość dobry (dostateczny)

[0%, 50%) --> niedostateczny

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. W przypadkach uzasadnionych (usprawiedliwionych) student może być nieobecny. Ponadto każdy ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności.

W czasie sprawdzianów laboratoryjnych student ma dostęp do programu R i jego pomocy. Inne materiały i urządzenia pomocnicze są niedopuszczalne, chyba że zostaną dopuszczone przez prowadzącego zajęcia (np. zbiory danych).

Nie ma możliwości poprawy kolokwium semestralnego. Wyjątkiem jest usprawiedliwiona nieobecność. Wówczas student ma prawo napisać sprawdzian w innym terminie.

W sytuacjach wyjątkowych stosuje się wyjątkowe reguły:

1)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak, Agnieszka Piliszek
Prowadzący grup: Agnieszka Piliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak, Agnieszka Piliszek
Prowadzący grup: Agnieszka Piliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak, Agnieszka Piliszek
Prowadzący grup: Agnieszka Piliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak, Agnieszka Piliszek
Prowadzący grup: Agnieszka Piliszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.