Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Implanty i sztuczne narządy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-IMPLA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Implanty i sztuczne narządy
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Biomechanika )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

IMPLA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie implantów i sztucznych narządów.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie implantów i sztucznych narządów.

Treść wykładu
Wstęp (3h)

Klasyfikacja implantów. Oddziaływanie tkanki na implant. Biozgodność.
Kancerogenność. Epidemiologia.

Endoprotezy stawów człowieka (10h)

Konstrukcje, projektowanie, wytwarzanie oraz zastosowania kliniczne
endoprotez do: stawu biodrowego, kręgosłupa, stawu kolanowego, stawu
ramiennego i łokciowego. Inne stawy (skokowy, stawy ręki).

Stymulatory medyczne (6h)

Sterowanie czynnościami mięśni. Protezy narządów ruchu. Stymulatory
zewnętrzne i implantowane. Stymulatory serca.

Sztuczne narządy (11h)

Transplantologia. Zagadnienia immunologii i hematologii w sztucznych
narządach. Sztuczne: płuco-serce, nerka, trzustka, wątroba.
Sztuczne tkanki i krew.


Poprzedniki

Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-AFBAnatomia i fizjologia
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-PCHPodstawy chemii
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-FI2Fizyka 2

Literatura:

  1. red. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000,
   Biomechanika t. 5, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

  2. red. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000,
   Sztuczne narządy t. 3, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

  3. red. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000,
   Biosystemy t. 1, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

  4. Będziński R.: Biomechanika Inżynierska-wybrane zagadnienia,
   Oficyna Wydawnicza, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1997.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Janusz Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Tadeusz Pałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Tadeusz Pałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Tadeusz Pałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Tadeusz Pałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Tadeusz Pałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Tadeusz Pałko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)