Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-MWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika i wytrzymałość materiałów
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Mechanika i wytrzymałość materiałów )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

MWM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki; wykonywanie analiz wytrzymałościowych elementów mechanicznych.

Pełny opis:

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki; wykonywanie analiz wytrzymałościowych elementów mechanicznych

Treść wykładu

 1. Punkt materialny a ciało doskonale sztywne. Pojęcie siły - siły zewnętrzne i wewnętrzne. Zasady mechaniki. Aksjomaty statyki. Więzy i ich reakcje. Stopnie swobody i uwalnianie od więzów. Płaski i przestrzenny układ sił zbieżnych. Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych. Moment siły względem punktu i względem osi. Siły równoległe. Para sił i moment pary sił. Równolegle przesunięcie siły. Płaski i przestrzenny układ sił równoległych. Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił równoległych. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił. Ogólne warunki równowagi. Masowe momenty statyczne układu punktów materialnych i brył sztywnych. Środek masy układu punktów i bryły. Geometryczne momenty statyczne brył. Środek geometryczny bryły. Środki mas ciał jednorodnych. Momenty bezwładności punktu materialnego i bryły względem punktu, prostej i płaszczyzny. Momenty dewiacji. Tensor bezwładności bryły w punkcie. Wzory transformacyjne, twierdzenie Steinera. Elipsoida bezwładności. Główne osie bezwładności i główne momenty bezwładności ciała w punkcie. Przykłady analizy układów sił zbieżnych i układów sił równoległych, na płaszczyźnie i w przestrzeni. Dowolne układy sił. Tarcie i prawa tarcia. Tarcie statyczne i kinetyczne. Tarcie ślizgowe i tarcie toczne. Równowaga z uwzględnieniem tarcia: obszary stanów równowagi, niewyznaczalność statyczna, dwoistość zakłócenia równowagi, samohamowność i zakleszczanie, tarcie opasania. Opis matematyczny ruchu punktu w wybranych układach współrzędnych, ruch krzywoliniowy. Wektor prędkości, pochodna wektora prędkości, przyspieszenie punktu. Metody analityczne wyznaczania toru, prędkości i przyspieszenia punktu materialnego. Ruch ciała sztywnego. Ruch postępowy oraz ruch obrotowy wokół stałej osi. Analityczna metoda wyznaczania prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim. Dynamiczne równania ruchu punktu materialnego i bryły sztywnej. Zasada d'Alemberta i ogólne równanie mechaniki. Własności ciał odkształcalnych. Założenia wytrzymałości materiałów. Wypadkowe siły wewnętrzne i naprężenia. Naprężenie normalne i styczne. Rozciąganie i ściskanie pręta prostego. Odkształcenia podłużne i poprzeczne. Związki fizyczne. Prawo Hooke'a. Współczynnik Poissona. Zasada Saint Venanta. Statyczna próba rozciągania. Stan czystego ścinania. Prawo Hooke'a dla czystego ścinania. Skręcanie prętów o przekroju kołowym. Zginanie prętów prostych. Siły poprzeczne i momenty zginające. Czyste zginanie. Proste zginanie. Wytrzymałość na zginanie. Zginanie ukośne. Jednoczesne zginanie i skręcanie. Hipotezy wytężenia. Utrata stateczności. Wyboczenie prętów prostych. Smukłość graniczna. Projektowanie przekroju belki. Belki ciągłe wieloprzęsłowe. Układy prętowe statycznie i kinematycznie niewyznaczalne.


  Treść ćwiczeń
  Harmonogram ćwiczeń oraz ich treść odpowiada dokładnie treści wykładów, w zakresie analizy, przykładów i rozwiązywania zadań.

  Zajęcia zostały przygotowane i będą przeprowadzane z wykorzystaniem technologii ICT, w tym z użyciem materiałów wykonanych na platformie e-learningowej Moodle.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103A-IBxxx-ISP-ANAL2Analiza 2
Zalecany1103B-IBxxx-ISP-ANAL2Analiza 2
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-FI1Fizyka 1
Literatura:

 1. Leyko J., "Mechanika ogólna" t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2002.
 2. Misiak J.m "Mechanika ogólna" t.1 i 2, PWN, Warszawa 2002.
 3. Misiak J., "Zadania z mechaniki ogólnej" t.1, 2 i 3, WNT, Warszawa 1999.
 4. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., "Wytrzymałość Materiałów", WNT, Warszawa 1996.
 5. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., "Wytrzymałość materiałów", PWN, Warszawa 2009.
 6. Gołoś K., Osiński J., "Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów", OWPW, Warszawa 2001.
 7. Gambin W., "Mechanika i wytrzymałość materiałów" - materiały dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna na CD, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Prowadzący grup: Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gambin
Prowadzący grup: Wiktor Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gambin
Prowadzący grup: Wiktor Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gambin
Prowadzący grup: Wiktor Gambin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.