Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-RAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiologia
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Podstawy inżynierii biomedycznej )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Podstawy inżynierii biomedycznej )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Aparatura Medyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 3
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

RAD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Fizyczne podstawy radiologii. Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X. Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej. Obraz rentgenowski. Techniki specjalne w radiologii. Detektory promieniowania jonizującego.

Pełny opis:


Treść wykładu

 1. Fizyczne podstawy radiologii (2h):
  Model atomu. Emisja promieniowania α, β i γ. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Okres połowicznego rozpadu izotopu. Elektronowe poziomy energetyczne i przejścia między nimi. Promieniowanie jonizujące jako fala elektromagnetyczna. Dualizm korpuskularno-falowy. Jonizacja.
 2. Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X (4h):
  Budowa i charakterystyki lamp rentgenowskich.. Widmo promieniowania X. Zależność widma od napięcia lampy, materiału anody i filtracji. Generatory rentgenowskie i urządzenia pomocnicze.
 3. Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią (4h):
  Mechanizmy oddziaływania promieniowania X z materią – efekt fotoelektryczny, zjawisko Comptona, generacja par. Osłabienie, rozproszenie i pochłanianie promieniowania. Masowy współczynnik osłabienia. Pojęcie warstwy połowicznego osłabienia. Geometria wąskiej i szerokiej wiązki. Energia efektywna.
 4. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią (2h):
  Jonizacja ośrodka przez cząstki naładowane. Masowa zdolność hamowania ośrodka. Średnia energia generacji pary jonów. Zasięg cząstek naładowanych. Rozmycie zasięgu i energii wiązki elektronów przy przechodzeniu przez ośrodek. Definicja dawki pochłoniętej. Pik Bragga. Radioterapia protonowa.
 5. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej (5h):
  Definicje kermy, dawki ekspozycyjnej i dawki pochłoniętej. Mechanizmy oddziaływania promieniowania jonizującego z komórką. Onkogeneza radiacyjna. Hipoteza liniowej bezprogowej zależności dawka-efekt. Promieniowanie naturalne. Dane epidemiologiczne. Jakość promieniowania. Pojęcie dawki efektywnej. Dawki graniczne. Zasady ochrony radiologicznej. Przepisy prawne. Radioizotopy stosowane w medycynie nuklearnej. Izotopy emitujące pozytonyRozpad fizyczny i wydalanie biologiczne izotopu. Ocena narażenia, obliczenia dawek od skażeń wewnętrznych.
 6. Obraz rentgenowski (2h):
  Obrazowanie rentgenowskie - błony rentgenowskie, wzmacniacze obrazu,. Charakterystyka błony rentgenowskiej. Czynniki wpływające na jakość obrazu. Filtry promieniowania. Filtry K. Promieniowanie rozproszone.
 7. Techniki specjalne w radiologii (6h):
  Fluoroskopia, mammografia, wprowadzenie do angiografii i radiologii interwencyjnej, obrazowanie cyfrowe, tomografia komputerowa. Metody badań in vivo gęstości tkanek kostnych.
 8. Detektory promieniowania jonizującego (5h):
  Komory jonizacyjne. Liczniki gazowe. Detektory scyntylacyjne, półprzewodnikowe, termoluminescencyjne.


Zakres laboratorium

 1. Budowa i zasada działania aparatu RTG.
 2. Badanie rozkładu pól promieniowania rozproszonego w pracowni RTG.
 3. Badanie osłon - współczynniki pochłaniania.
 4. Widmo promieniowania gamma.
 5. Zależność dawki od parametrów ekspozycji.
Literatura:

 • N. Golnik, "Radiologia" skrypt (pdf), Wydział Mechatroniki PW, 2009.
 • G.F. Knoll, "Radiation Detection and Measurements", John Wiley and Sons, 2000.
 • B. Pruszyński (red)., "Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań", PZWL.
 • G. Pawlicki i in. (red)., "Fizyka medyczna" Tom 9 w serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, wyd. Exit 2002.
 • S.C. Bushong, "Radiology for Technologists", Mosby, 1997.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Michał Kuć, Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik, Piotr Tulik
Prowadzący grup: Natalia Golnik, Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: Natalia Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: Natalia Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: Natalia Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: Natalia Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: Natalia Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Golnik
Prowadzący grup: Natalia Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)