Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-SEPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Obrazowanie medyczne i aparatura medyczna )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

SEPO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami budowy i działania sensorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych do detekcji sygnałów biologicznych. Zapoznanie z metodami pomiaru wielkości nieelektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów biologicznych i pomiaru wybranych wielkości chemicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami budowy i działania sensorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczonych do detekcji sygnałów biologicznych. Zapoznanie z metodami pomiaru wielkości nieelektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów biologicznych i pomiaru wybranych wielkości chemicznych.Treść wykładu

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

 • Definicja, klasyfikacja sensorów, charakterystyki statyczne i dynamiczne, transmitancja czujnika i układów formująco-rejestracyjnych sygnał, sensory wielkości mechanicznych i elektrycznych.
 • Sensory elektromechaniczne i elektrooptyczne.
 • Sensory rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, magnetostrykcyjne, piezoelektryczne, fotoelektryczne, optoelektroniczne. Właściwości i zastosowania do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i materiałowych.
 • Sensory pól elektrycznych i magnetycznych.
 • Przetworniki indukcyjne, Halla, transduktorowe, SQUID-y, półprzewodnikowe.
 • Sensory chemiczne.
 • Elektrody jonoselektywne, sensory polarymetryczne i amperometryczne, tranzystory polowe czułe na jony. Sensory gazów (ze stałym i ciekłym elektrolitem), katalityczne (pelistory) półprzewodnikowe, rezystancyjne z falą powierzchniową SAW, tranzystory polowe, czujniki z zastosowaniem biokatalizatorów i bioreceptorów.Zakres laboratorium

W ramach części laboratoryjnej studenci zapoznają się z kilkoma czujnikami i metodami pomiarowymi wykorzystywanymi w inżynierii biomedycznej. Ćwiczenia dotyczyć będą badania charakterystyk sensorów (np. ciśnienia tętniczego krwi, temperatury, sensorów magneto-mechanicznych) oraz zapoznają się z przykładowymi zastosowaniami pomiarów bioimpedancji w badaniach fizjologicznych.

Literatura:

 • Sensors in medicine and health care / ed. by P. Ake Oberg, T. Togawa, F. A. Spelman.
 • Medical Instrumentation Applications and Sesign. / John G. Webster – editor – in chief/ John Willey and Sons, 2010. Chapter 1-6.
 • Bioinstrumentation / John G. Webster – editor – in chief/ John Willey and Sons, 2004 Chapter 1-2.
 • Khandpur RS. Biomedical instrumentation. Technology and applications. McGraw-Hill, 2005, chapter 1-17.
 • Praca zbiorowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary. Ak. Of. Wyd. EXIT Warszawa 2001.
 • MEMS/NEMS: handbook techniques and applications. Vol. 5, Medical applications and MOEMS / edited by Cornelius T. Leondes.
 • Medical Devices and Systems, Edited by Joseph D. Bronzino, CRC Press 2006, chapters 46-52.
 • Z. Dunajski: Biomagnetyzm. WKiŁ Warszawa, 1990.
 • The measurement, instrumentation and sensors (John G. Webster – editor – in chief). CRC Press, USA 1999.
 • J. Piotrowski (red). Pomiary czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości. Warszawa, WNT, 2009.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Tomasz Charubin, Gerard Cybulski, Anna Jodko-Władzińska, Włodzimierz Łukasik, Marcel Młyńczak, Tadeusz Pałko, Kazimierz Pęczalski, Maciej Rosoł, Marek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski, Kazimierz Pęczalski
Prowadzący grup: Tomasz Charubin, Gerard Cybulski, Anna Jodko-Władzińska, Włodzimierz Łukasik, Marcel Młyńczak, Tadeusz Pałko, Kazimierz Pęczalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski, Kazimierz Pęczalski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Marcel Młyńczak, Tadeusz Pałko, Kazimierz Pęczalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski, Kazimierz Pęczalski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Kazimierz Pęczalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Kazimierz Pęczalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski, Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)