Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dyskretna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-MSP-MD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

MD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami matematyki dyskretnej i teorii algorytmów takimi jak: podstawy kombinatoryki, teoria funkcji tworzących, podstawowe algorytmy przeszukiwania, sortowania i kasowania, analiza złożoności algorytmów, podstawy teorii grafów.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Podstawy analizy matematycznej, podstawy programowania

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami matematyki dyskretnej i teorii algorytmów takimi jak: podstawy kombinatoryki, teoria funkcji tworzących, podstawowe algorytmy przeszukiwania, sortowania i kasowania, analiza złożoności algorytmów, podstawy teorii grafów

Treści kształcenia:

Podstawy kombinatoryki, Algorytmy przeszukiwania, sortowania i kasowania, Analiza algorytmów, Teoria grafów i algorytmy w teorii grafów

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:

1) Liczba godzin bezpośrednich 51, w tym: a) wykład 30 godz.; b) ćwiczenia 15 godz.; c) konsultacje 2 godz.; d) egzamin i kolokwia 4 godz.;

2) Praca własna studenta 55, w tym: a) przygotowanie do wykładów: 9 godz.; b) przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.; c) przygotowanie do kolokwiów: 15 godz.; d) przygotowanie do egzaminu końcowego: 16 godz.;

Suma: 106(4 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 51, w tym: a) wykład 30 godz.; b) ćwiczenia 15 godz.; c) konsultacje 2 godz.; d) egzamin i kolokwia 4 godz.;

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS - liczba godzin o charakterze praktycznym: 47, w tym a) ćwiczenia 15 godz.; b) kolokwia 2 godz.; c) przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.; c) przygotowanie do kolokwiów (rozwiązywanie zadań) 15 godz.;

Literatura:

  1. Bryant V. "Aspekty kombinatoryki"
  2. Palka Z. Rucinski A. "Wykłady z kombinatoryki"
  3. Diks K., Rytter W., Banachowicz "Algorytmy i struktury danych"
Efekty uczenia się:

Zna podstawy kombinatoryki

Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium i egzamin końcowy

Zna podstawy teorii algorytmów

Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium i egzamin końcowy

Zna podstawy teorii grafów

Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium i egzamin końcowy

Umie projektować i analizować algorytmy

Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Kolokwia, aktywność na ćwiczeniach, egzamin.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tuczyński
Prowadzący grup: Zofia Łabęda-Grudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.