Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-MSP-ZMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

ZMO

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie teoretyczne i praktyczne studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania obrazów medycznych.

Pełny opis:

Zakres wykładu

1. Wprowadzenie.

2. Przegląd podstawowych metod przetwarzania obrazowych danych medycznych.

3. Zaawansowane metody segmentacji (progowanie wielowymiarowe, podział, łączenie, podział i łączenie obszarów, wododziały). Ocena jakości segmentacji.

4. Aktywne modele i kontury.

5. Zaawansowane metody filtracji.

6. Dopasowanie danych multimodalnych. Algorytmy analityczne (metoda momentów). Algorytmy iteracyjne (metoda mapy dystansów, wariancji ilorazu gęstości, informacji wzajemnej). Wizualizacja danych multimodalnych.

7. Wizualizacja 3D danych medycznych. Triangulacja (marching cubes). Renderowanie powierzchni. Projekcja maksymalnej/ minimalnej intensywności. Renderowanie objętości.

8. Detekcja kształtu (transformacja Hougha).

9. Obrazowanie parametryczne. Analiza tekstury.

10. Obrazowanie prędkości przepływu krwi. Metody estymacji prędkości przepływu krwi, ich właściwości i ograniczenia.

11. Elastografia ultradźwiękowa i badanie właściwości mechanicznych tkanek. Metody estymacji przemieszczeń, odkształceń i szybkości odkształcenia. Zastosowania w diagnostyce medycznej.

12. Obrazowanie tłumienia fali ultradźwiękowej. Obrazowanie z emisją kodowaną.

Zakres laboratorium

1. Segmentacja struktur tkankowych w danych tomograficznych. (1 ćwiczenie)

2. Iteracyjne metody dopasowania danych 3D. (1 ćwiczenie)

3. Implementacja wybranych algorytmów segmentacji i filtracji. Weryfikacja i ocena jakości. (1 ćwiczenie)

4. Estymacja przemieszczeń i odkształceń. (2 ćwiczenia)

Literatura:

1. Haidekker M.A. Advanced Biomedical Image Analysis, Wiley, 2011

2. Jensen J.A. Estimation of Blood Velocities using Ultrasound - a Signal Processing Approach, Cambridge University Press, 1996

3. Malina W., Smiatacz M. Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Exit, 2005

4. Nowicki A. Ultradźwięki w medycynie, Wydawnictwo IPPT Pan, 2010

5. Petrou M., Petrou C. Image processing. The fundamentals, Wiley, 2010

6. Śliwiński A. Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT, 2001

7. Tadeusiewicz R., Korohoda P. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Kraków, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1997

8. Tadeusiewicz R., Śmietański J. Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja, Kraków, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011

9. Zieliński T.P. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ 2005

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kałużyński, Beata Leśniak-Plewińska
Prowadzący grup: Beata Leśniak-Plewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kałużyński, Beata Leśniak-Plewińska
Prowadzący grup: Beata Leśniak-Plewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kałużyński, Beata Leśniak-Plewińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kałużyński
Prowadzący grup: Krzysztof Kałużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mikołajczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.