Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114B-IBxxx-ISP-BIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Chemiczny
Grupy: ( Podstawy inżynierii biomedycznej )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

BIO

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Molekularne składniki komórki ich struktura, właściwości i funkcje. Aminokwasy: budowa i właściwości. Struktura białek i mechanizmy zmian konformacyjnych. Współzależności struktury i funkcji białek. Enzymy i koenzymy - budowa i funkcje w metaboliźmie komórkowym. Mechanizmy działania enzymów, regulacja ich aktywności i inhibicja. Kataliza i kinetyka reakcji enzymatycznych.. Metabolizm komórkowy - procesy anaboliczne i kataboliczne. Główne szlaki metaboliczne cukrów, lipidów i związków azotowych. Fotosynteza i mechanizm fotofosforylacji. Integracja, koordynacja i regulacja szlaków metabolicznych. Błony biologiczne, dynamika ich struktury i transport metabolitów. Budowa kwasów nukleinowych. Aspekty biochemiczne związane z replikacją DNA, procesem transkrypcji i translacji w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Podstawy biochemiczne dotyczące analizy, konstrukcji i klonowania DNA. Fazy cyklu komórkowego i kontrola, podział komórek, podstawy dziedziczności.

Pełny opis:

Molekularne składniki komórki ich struktura, właściwości i funkcje. Aminokwasy: budowa i właściwości. Struktura białek i mechanizmy zmian konformacyjnych. Współzależności struktury i funkcji białek. Enzymy i koenzymy - budowa i funkcje w metaboliźmie komórkowym. Mechanizmy działania enzymów, regulacja ich aktywności i inhibicja. Kataliza
i kinetyka reakcji enzymatycznych.. Metabolizm komórkowy - procesy anaboliczne i kataboliczne. Główne szlaki metaboliczne cukrów, lipidów i związków azotowych. Fotosynteza i mechanizm fotofosforylacji. Integracja, koordynacja i regulacja szlaków metabolicznych. Błony biologiczne, dynamika ich struktury i transport metabolitów. Budowa
kwasów nukleinowych. Aspekty biochemiczne związane z replikacją DNA, procesem transkrypcji i translacji w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Podstawy biochemiczne dotyczące analizy, konstrukcji i klonowania DNA. Fazy cyklu komórkowego i kontrola, podział komórek, podstawy dziedziczności.

Treść wykładu

 1. Molekularne składniki komórki ich struktura, właściwości i funkcje - Organizacja komórek prokariotycznych i eukariotycznych, metody mikroskopowe używane w badaniu struktur oraz metody izolacji tych struktur. (2h)

 2. Aminokwasy i białka - Struktura i funkcja białek. Podstawy teoretyczne metod oczyszczania i analizy białek. Omawiane są m. in.: elektroforeza poliakrylamidowa (PAGE) białek, elektroogniskowanie, elektroforeza dwukierunkowa białek, techniki immunologiczne: Western blotting, immunoprecypitacja; test ELISA; chromatografia
  powinowactwa, sączenie molekularne białek; chromatografia jonowymienna białek; przeciwciala monoklonalne - otrzymywanie i zastosowanie; oznaczanie ilości białka. Metody stosowane w badaniu struktury białek: NMR, krystalografia, MS. (6h)

 3. Enzymy - Kinetyka reakcji enzymatycznych. Centrum aktywne. Inhibicja i inaktywacja. Mechanizmy regulacji aktywności enzymatycznej. Lokalizacja enzymów w komórce. Strategia i taktyka w oczyszczaniu enzymów. Wybór źródła enzymu. Podstawowe elementy struktury enzymów. Metody określania aktywności i struktury enzymów. (4h)

 4. Metabolizm komórkowy - Biosynteza i rozkład aminokwasów, węglowodanów, kwasów tłuszczowych, nukleotydów. Fotosynteza i mechanizm fotofosforylacji. Integracja, koordynacja i regulacja szlaków metabolicznych. Błony biologiczne, dynamika ich struktury i transport metabolitów. (6h)

 5. Budowa kwasów nukleinowych, synteza i replikacja DNA - Struktura DNA, replikacja DNA, mutacje i naprawa, struktura genu. Genomy prokariotyczne i eukariotyczne, regulacja ekspresji genów, elementy inżynierii genetycznej. (4h)

 6. Synteza i dojrzewanie RNA - Rodzaje i struktura RNA, transkrypcja i regulacja transkrypcji, dojrzewanie RNA(2h)

 7. Synteza białek - Translacja, regulacja translacji, dojrzewanie białek, transport, ubikwitynacja. (2h)

 8. Cykl komórkowy - Fazy cyklu komórkowego i kontrola, podział komórek, podstawy dziedziczności. (4h)

Literatura:

  1. B.D. Hames , N.M. Hooper, J.D. Houghton, Krótkie wyklady Biochemia, PWN

  uzupełniająca:

  1. Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa 2003

  2. Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bretner
Prowadzący grup: Maria Bretner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bretner
Prowadzący grup: Maria Bretner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bretner
Prowadzący grup: Maria Bretner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bretner
Prowadzący grup: Maria Bretner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bretner
Prowadzący grup: Maria Bretner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bretner
Prowadzący grup: Maria Bretner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.