Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika i elektronika I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1150-00000-ISP-0116 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika i elektronika I
Jednostka: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

115000 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Metody i kryteria oceniania:

1. OPIS WYMAGAŃ DOT. UCZESTNICZENIA STUDENTÓW W PROWADZONYCH ZAJĘCIACH (w podziale na formy prowadzonych zajęć):

Wymagany zakres wiadomości ogólne dla wykładu:

Brak

2. OPIS ZASAD USPRAWIEDLIWIANIA PRZEZ STUDENTÓW SWOJEJ NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH:

dla wykładu: Nie dotyczy

3. SZCZEGÓLOWY OPIS METOD BIEŻĄCEJ KONTROLI OSIĄGANIA PRZEZ STUDENTÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

dla wykładu: nie dotyczy

4. TRYB I TERMINARZ ZALICZANIA ZAJĘĆ, W TYM: SPOSÓB I TRYB OGŁASZANIA WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ, EGZAMINÓW, KOLOKWIÓW, PROJEKTÓW I INNYCH FORM ZALICZANIA ORAZ ZASADY POPRAWIANIA WYNIKÓW TEJ OCENY

dla wykładu: Wyniki egzaminu (egzamin wg. harmonogramu sesji) oraz ocena z przedmiotu publikowane są za pośrednictwem systemu USOS

5. INFORMACJE NT. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ STUDENTÓW Z MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH PODCZAS SPRAWDZIANÓW:

dla wykładu: Niedopuszczalne

6. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. WARUNKÓW ZALICZENIA PRZEDMIOTU (OPIS METODY OCENY PODSUMOWUJĄCEJ):

dla wykładu: Ocena z egzaminu jest sumą ocen z części pisemnej i ustnej, przy czym obie muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3,0. Ocena końcowa jest sumą ważoną z oceny z egzaminu i oceny z laboratorium. Ocena z egzaminu z wagą0.7 ocena z laboratorium z wagą 0,3.

7. DODATKOWE INFORMACJE:

Wykład:

- jest nieobowiązkowy, prowadzący nie sprawdza obecności na zajęciach,

- student uczestniczący w wykładzie jest zobowiązany do przestrzegania poleceń i sugestii prowadzącego,

- student uczestniczący w wykładzie nieprzestrzegający poleceń i sugestii prowadzącego zostanie wyproszony z zajęć,

- student uczestniczący w wykładzie zobowiązuje się do czynnego udziału w zajęciach – rozwiązując samodzielnie zlecone zagadnienia w formie pisemnej lub ustnej,

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 284 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 284 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Arkadiusz Hajduga, Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115500 - Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Krzysztof Polakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115500 - Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Krzysztof Polakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115100 - Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu, Andrzej Rostkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Paweł Roszczyk
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Piotr Piórkowski, Paweł Roszczyk
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki, Antoni Szumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Andrzej Rostkowski
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Antoni Szumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.