Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika i elektronika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1150-00000-ISP-0203 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika i elektronika II
Jednostka: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

115000 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student powinien mieć ogólną wiedzę teoretyczną nt. transformatorów, maszyn prądu stałego: silnik prądu stałego - budowa zasada działania, prądnica prądu stałego – budowa zasada działania, maszyn prądu przemiennego jednofazowych i trójfazowych. Znać zasady prostowania jedno i dwupołówkowego przy zastosowaniu prostowników sterowanych i niesterowanych.

Potrafić określić charakterystyki podstawowych elementów półprzewodnikowych: dioda, tranzystor, tyrystor, wzmacniacz.

Pełny opis:

W podziale na wykład: Transformator - budowa, zasada działania. Stany pracy Straty i sprawność. Prądnica prądu stałego - budowa zasada działania. Silnik prądu stałego - budowa zasada działania. Maszyna prądu przemiennego jednofazowego - budowa, zasada działania. Maszyna prądu przemiennego trójfazowa - budowa, zasada działania. Elementy półprzewodnikowe: dioda, tranzystor, tyrystor, wzmacniacz. W podziale na ćwiczenia: brak W podziale na laboratorium: • Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych prądnicy prądu stałego. • Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych silnika prądu stałego. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych silnika prądu przemiennego jednofazowego. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych prostowników sterowanych i niesterowanych. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych wzmacniacza. W podziale na projekt: brak

Literatura:

Hemprowicz Paweł, Kiełsznia Robert, Piłatowicz Andrzej Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków WNT 2013,

wykład

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących działanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, stałego i urządzeń niewirujących. Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących zjawiska w elementach półprzewodnikowych, materiały i ich właściwości. Zna zasady określania i budowania prostowników sterowanych i niesterowanych, układów pracy wzmacniaczy ze wspólnym emiterem, bazą i kolektorem. Zna zasady doboru przyrządów i metody pomiarowej. Umie pracować indywidualnie i w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wykładu:

Zaliczany jest na podstawie pisemnego egzaminu.

Dla laboratorium:

Przed przystąpieniem do każdego ćwiczenia obowiązuje sprawdzenie wiadomości studentów z zakresu instrukcji do ćwiczenia oraz w/w wiadomości ogólnych. Brak przygotowania uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.

Umie zaplanować eksperyment badawczy i odnieść jego wyniki do teorii, a także opracować i przedstawić wyniki eksperymentów.

Umie pracować indywidualnie i w zespole przy prowadzeniu badan i opracowywaniu sprawozdania.

Posiada wiedzę o urządzeniach zabezpieczających pracę maszyn elektrycznych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 225 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 225 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115500 - Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 225 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 225 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115500 - Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu, Krzysztof Polakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115100 - Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu
Prowadzący grup: Paweł Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115100 - Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Artur Kopczyński, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Zhiyin Liu, Piotr Piórkowski, Antoni Szumanowski
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu, Piotr Piórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Piotr Piórkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Zhiyin Liu, Piotr Piórkowski, Paweł Roszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki, Antoni Szumanowski
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki, Antoni Szumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki, Antoni Szumanowski
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Paweł Krawczyk, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Michał Sekrecki, Antoni Szumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Antoni Szumanowski
Prowadzący grup: Yuhua Chang, Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak, Piotr Piórkowski, Andrzej Rostkowski, Paweł Roszczyk, Antoni Szumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.