Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika i elektronika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1150-MB000-IZP-0203 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika i elektronika II
Jednostka: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

115000 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student powinien mieć ogólną wiedzę teoretyczną nt. transformatorów, maszyn prądu stałego: silnik prądu stałego - budowa zasada działania, prądnica prądu stałego – budowa zasada działania, maszyn prądu przemiennego jednofazowych i trójfazowych. Znać zasady prostowania jedno i dwupołówkowego przy zastosowaniu prostowników sterowanych i niesterowanych.

Potrafić określić charakterystyki podstawowych elementów półprzewodnikowych: dioda, tranzystor, tyrystor, wzmacniacz.

Pełny opis:

W podziale na wykład: Transformator - budowa, zasada działania. Stany pracy Straty i sprawność. Prądnica prądu stałego - budowa zasada działania. Silnik prądu stałego - budowa zasada działania. Maszyna prądu przemiennego jednofazowego - budowa, zasada działania. Maszyna prądu przemiennego trójfazowa - budowa, zasada działania. Elementy półprzewodnikowe: dioda, tranzystor, tyrystor, wzmacniacz. W podziale na ćwiczenia: brak W podziale na laboratorium: • Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych prądnicy prądu stałego. • Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych silnika prądu stałego. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i mechanicznych silnika prądu przemiennego jednofazowego. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych prostowników sterowanych i niesterowanych. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych wzmacniacza. W podziale na projekt: brak

Literatura:

Hemprowicz Paweł, Kiełsznia Robert, Piłatowicz Andrzej Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków WNT 2013,

wykład

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących działanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, stałego i urządzeń niewirujących. Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących zjawiska w elementach półprzewodnikowych, materiały i ich właściwości. Zna zasady określania i budowania prostowników sterowanych i niesterowanych, układów pracy wzmacniaczy ze wspólnym emiterem, bazą i kolektorem. Zna zasady doboru przyrządów i metody pomiarowej. Umie pracować indywidualnie i w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wykładu:

Zaliczany jest na podstawie pisemnego egzaminu.

Dla laboratorium:

Przed przystąpieniem do każdego ćwiczenia obowiązuje sprawdzenie wiadomości studentów z zakresu instrukcji do ćwiczenia oraz w/w wiadomości ogólnych. Brak przygotowania uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.

Umie zaplanować eksperyment badawczy i odnieść jego wyniki do teorii, a także opracować i przedstawić wyniki eksperymentów.

Umie pracować indywidualnie i w zespole przy prowadzeniu badan i opracowywaniu sprawozdania.

Posiada wiedzę o urządzeniach zabezpieczających pracę maszyn elektrycznych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115100 - Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115100 - Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak, Andrzej Rostkowski
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak, Andrzej Rostkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rostkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rostkowski, Michał Sekrecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Krakowiak, Andrzej Rostkowski
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak, Andrzej Rostkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rostkowski
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak, Andrzej Rostkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rostkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rostkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Hajduga, Ireneusz Krakowiak
Prowadzący grup: Ireneusz Krakowiak, Paweł Roszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.