Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teleinformatyczne sieci bezprzewodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639A-ETTIN-IEP-TESBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teleinformatyczne sieci bezprzewodowe
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Przedmioty razem )--inż. za. o.-EITI
( Przedmioty specjalistyczne )-Teleinformatyka-inż. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

TESBZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie stanu rozwoju teleinformatycznych sieci bezprzewodowych oraz zapoznanie studentów z ich strukturami i działaniem. . Zakres przedmiotu obejmuje standardy systemów i sieci bezprzewodowych, opis architektury, parametrów technicznych oraz realizowanych usług. Przedmiot ma umożliwić zrozumienie zasad funkcjonowania nowoczesnych systemów bezprzewodowych i przede wszystkim dać przegląd rozwiązań technicznych oraz pokazać kierunki rozwoju tego typu sieci.

Pełny opis:

Pierwsza część kursu poświęcona jest podstawom transmisji cyfrowej, których znajomość jest potrzebna do zrozumienia zagadnień omawianych w dalszej części kursu. Przedstawione tu zostały metody odwzorowania sygnału cyfrowego w sygnał elektryczny. Omówiono podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych, metody wielodostępu umożliwiające współdzielenie kanału transmisyjnego przez wielu użytkowników oraz sposoby korekcji błędów pojawiających się w trakcie przesyłania danych. Skrótowo omówione zostały także metody transmisji sygnału z widmem rozproszonym (Spread Spectrum) oraz modulacje wieloczęstotliwościowe (OFDM). Dalsza część wykładu poświęcona jest teleinformatycznym sieciom bezprzewodowym. Na wstępie przedstawiono warunki transmisji w kanale radiowym, zakłócenia i zniekształcenia charakterystyczne dla systemów bezprzewodowych.

Kolejne części dotyczą istniejących systemów bezprzewodowych, począwszy od systemów osobistych przez systemy o zasięgu lokalnym, systemów metropolitalnych aż po systemy o bardzo szerokim zasięgu, obejmujące teren kraju i a nawet o zasięgu kontynentalnym. W tych ostatnich przypadkach chodzi o sieci telefonii komórkowej oraz systemy satelitarne.

Plan kursu:

1.Podstawy transmisji cyfrowej.

2. Wprowadzenie.

3. Modulacje cyfrowe.

4. Korekcja błędów.

5. Transmisja z widmem rozproszonym (Spread Spectrum).

6. Techniki wielodostępu Wprowadzenie do transmisji bezprzewodowej.

7. Propagacja sygnału w kanale radiowym.

8. Modulacje wielotonowe.

9. OFDM - Podział systemów bezprzewodowych Sieci WPAN (Wireless Personal Area Network).

10. System Bluetooth.

11. System UWB Sieci WLAN (Wireless Local Area Network).

12. Standardy IEEE 802.11.

13. Standard Hiperlan Sieci WMAN (Wireless Metropolitan Area Network).

14. Standard Wimax (802.16).

15 Inne systemy WMAN Sieci Wireless WAN (Wireless Wide Area Network).

16. Systemy komórkowe.

17. Standardy GSM

18 Standardy UMTS (3G)

19 Systemy (4G)

20 Sieci LTE (Long Term Evolution)

Systemy satelitarne:

1 Wprowadzenie (Architektura systemu satelitarnego, segment satelitarny i segment naziemny, rodzaje orbit satelitarnych, zakresy częstotliwości)

2 Sieci VSAT, architektura, usługi - Satelitarna nawigacja (GPS) (segment satelitarny, odbiornik GPS, określanie położenia).

3 Satelitarne systemy komunikacji ruchomej

4 Systemy rozsiewcze (przekaz cyfrowego radia i TV), standardy DVB-S/S2

Literatura:

1. Jack M. Holtzman, Michele Zorzi: Advances In Wireless Communication, Kluwer Academic Publisher, 2002

2. K. Wesołowski: Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKiŁ, 2010

3. Lawrence Harte, David Bowler, Avi Ofrane: Wireless Systems, Althos, 2004.

4. David Tse, Pramod Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.

5. Piotr Gajewski, Stanisław Wszelak: Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKiŁ, 2008.

6. Ryszard J. Zieliński: Satelitarne sieci teleinformatyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.

7. David Tung hong Wong, Peng-Yong Kong: Wireless Broadband Networks, John Wiley&Sons, 2009

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Student umie opisać podstawowe cechy i elementy sieci bezprzewodowych.

Student potrafi określić i zdefiniować metody transmisyjne (modulacje, kodowanie korekcyjne) stosowane w komunikacji bezprzewodowej.

Student posiada wiedzę na temat architektury, parametrów i świadczonych usług w systemach WPAN i WLAN.

Student posiada wiedzę na temat architektury, parametrów i świadczonych usług w systemach WMAN i WAN.

2. Umiejętności

Student potrafi dokonać analizy zakłóceń i zniekształceń występujących w systemach radiowych.

Student jest w stanie przygotować założenie transmisyjne na bezprzewodowy system dostępowy i dokonać jego analizy.

3. Kompetencje społeczne

Student potrafi pracować indywidualnie korzystając z uwag osoby odpowiedzialnej za wykonanie określonego zadania lub projektu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)