Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639B-INSWS-MEP-WDEUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie decyzji
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Przedmioty razem )--mgr. za. o.-EITI
( Przedmioty specjalistyczne )-Automatyka i Robotyka-mgr. za. o.-MECH
( Przedmioty specjalistyczne )-Systemy internetowe wspomagania zarządzania-mgr. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WDEUZ

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie metod konstrukcji i analizy modeli dla wspomagania decyzji.

Pełny opis:

1. Decyzje i procesy decyzyjne. Wprowadzenie do problemów decyzyjnych i wspomagania decyzji: elementy decyzji, niepewność i ryzyko w problemach decyzyjnych, fazy procesu decyzyjnego, koncepcje racjonalności i ograniczonej racjonalności.

2. Modelowanie problemów i procesów decyzyjnych. Typy modeli decyzyjnych: modele matematyczne, statyczne i dynamiczne, deterministyczne i stochastyczne, tablice i drzewa decyzji; specyfikacja modeli decyzyjnych: diagramy zależności, języki opisu modeli.

3. Techniki budowy i analizy modeli. Techniki analizy: symulacja prosta, symulacja odwrotna, optymalizacja; modelowanie zależności dla konstrukcji zadań optymalizacji: zależności liniowe, dyskretne, techniki modelowania funkcji przedziałami liniowych; solwery optymalizacyjne.

4. Modelowanie preferencji w warunkach niepewności. Niepewność a ryzyko; koncepcje wyboru w warunkach niepewności, minimalizacja żalu; koncepcje wyboru w warunkach ryzyka, wartość informacji, miary ryzyka; inne reprezentacje niepewności: zbiory rozmyte, zbiory przybliżone.

5. Modelowanie preferencji przy wielości celów. Optymalizacja wielokryterialna decyzji: pojęcie optymalności wektorowej w sensie Pareto, liniowa funkcja skalaryzująca, podstawowe charakteryzacje zbioru Pareto w przypadku wypukłym i niewypukłym; funkcje skalaryzujące zgodne z porządkiem Pareto, modelowanie racjonalności i ograniczonej racjonalności.

6. Metody optymalizacji wielokryterialnej. Techniki generacji rozwiązań Pareto-optymalnych: wyznaczanie zbioru Pareto dla zadań dwukryterialnych. Metody interaktywne: programowanie celowe, metody punktu odniesienia, metoda punktu odniesienia a zbiory rozmyte, implementacja metod punktu odniesienia, inne metody interaktywne.

7. Elementy teorii gier. Typy modeli gier: rodzaje gier i ich rozwiązań, gry dwuosobowe, rozwiązania niekooperacyjne, równowaga gry; gry macierzowe o sumie stałej; gry kooperacyjne; elementy teorii gier wieloosobowych, gry koalicyjne.

8. Systemy wspomagania decyzji (SWD). Koncepcje i struktura SWD: pozyskiwanie i wykorzystanie danych, budowa i wykorzystanie modeli, interaktywne wspomaganie decyzji, systemy wspomagania decyzji oparte na metodach punktu odniesienia, interfejs użytkownika.

Literatura:

Podstawowa

J. Wessels, M. Makowski, A.P. Wierzbicki: Model Based Decision Support Systems with Environmental Applications. Kluwer, 2000.

P.D. Straffin: Teoria gier. Scholar, 2004.

Uzupełniająca

S.J. Andriole: Handbook of Decision Support Systems, TAB Professional and Reference

Books, 1989.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat analitycznych modeli dla wspomagania decyzji

- ma podstawową wiedzę z zakresu teorii decyzji

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji wielokryterialnej ze szczególnym uwzględnieniem metod interaktywnych

Umiejętności:

- umie budować modele decyzyjne uwzględniające wielość kryteriów i nieprecyzyjność ocen

- potrafi projektować efektywne procedury modelowania i identyfikacji preferencji decydenta w komputerowym wspomaganiu decyzji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Śliwiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Śliwiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Śliwiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Śliwiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Ogryczak
Prowadzący grup: Włodzimierz Ogryczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.