Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie materiałów napędowych rakiet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 6604A-KDPL-TMNR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie materiałów napędowych rakiet
Jednostka: Wydział Chemiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami materiałów wysokoenergetycznych i zagrożeń z nimi związanych. Zostaną przedstawione podstawy termochemii pozwalające na przewidywanie parametrów użytkowych paliw rakietowych. Omówione zostaną paliwa rakietowe homogeniczne i heterogeniczne, metody otrzymywania, składniki i metody badań. Studenci zapoznają się z właściwościami fizykochemicznymi nitrocelulozy i ważniejszymi technologiami materiałów napędowych opartych o nitrocelulozę. Przedstawiony zostanie wpływ nanostruktur warstwy palnej na właściwości użytkowe paliw ją zawierających.

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione następujące treści merytoryczne:

1. Specyficzne właściwości materiałów wysokoenergetycznych.

2. Podstawy termochemii.

3. Rodzaje paliw rakietowych.

4. Technologie paliw rakietowych: heterogennych i homogennych

5. Paliwa ciekłe i hybrydowe

6. Właściwości nitrocelulozy

7. Żelatynizacja NC

8. Technologie paliw rakietowych homogennych

Literatura:

Bibliografia:

1. T. Urbański – Chemistry and Technology of Explosives Pergamon Press N.Y. 1964

2. Paul W. Cooper Explosives Engineering, Wiley-VCH, New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore Toronto, 1996

3. Paul W. Cooper and Stanley R Kurowski, Introduction to the Technology of Explosives, Wiley-VCH, New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore Toronto, 1996

4. Alain Davenas (Ed), Solid Rocket Propulsion Technology, Pergamon Press, Oxfford, New York, Seoul, Tokyo, 1993.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student powinien:

• mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat właściwości materiałów wysokoenergetycznych, zastosowania termochemii do przewidywania parametrów paliw rakietowych,

• mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat paliw rakietowych,

• umieć projektować paliwa rakietowe o z góry założonych parametrach w oparciu o programy użytkowe.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gołofit
Prowadzący grup: Katarzyna Cieślak, Tomasz Gołofit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

początek zajęć: 1 marca 2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)