Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje metalowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BUBOG-ISP-0520
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje metalowe 2
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 7, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Elementy modułu:

Wykład - 45h

Kod wydziałowy:

BS1A_52

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

45

Literatura:

1. Biegus A.: Stalowe budynki halowe.

2. Bródka J., Broniewicz M.: Konstrukcje stalowe z rur.

3. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane. Cz. 2.

4. Rykaluk K.: Konstrukcje metalowe. Cz. 1, 2 i 3.

5. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty.

6. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne.

7. Ziółko J.: Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy.

8. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 5.

9. Praca zbiorowa: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1-1. Cz. 1, 2 i 3.

10. Praca zbiorowa: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 i 2.

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01

Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, geodezja itp.

Weryfikacja: Pozytywna ocena z egzaminu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W04_01

Ma wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych elementów konstrukyjnych.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W06_01

Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałości

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Charakterystyka U01_02

Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02

Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską.

Weryfikacja: Zaliczenie całości przedmiotu.(W1-W13)(P1-P8)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK

Charakterystyka K03_01

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.

Weryfikacja: Zaliczenie ćwiczeń projektowych.(P1-P8)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w „Informacjach o zajęciach” – Zajęcia: wykład.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Krzysztof Pietrzak, Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Borkowski, Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Maciej Banach, Marek Borkowski, Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)