Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje metalowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BUBOG-IZP-0520
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje metalowe 2
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 7, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Elementy modułu:

Wykład - 20h

Ćwiczenia - 10h

Kod wydziałowy:

BN1A_52

Liczba godzin zajęć praktycznych:

30

Literatura:

1. Biegus A.: Stalowe budynki halowe.

2. Bródka J., Broniewicz M.: Konstrukcje stalowe z rur.

3. Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Obiekty budowlane. Cz. 2.

4. Rykaluk K.: Konstrukcje metalowe. Cz. 1, 2 i 3.

5. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty.

6. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje specjalne.

7. Ziółko J.: Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy.

8. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 5.

9. Praca zbiorowa: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1-1. Cz. 1, 2 i 3.

10. Praca zbiorowa: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 i 2.

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01

Ma podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin i kierunków studiów powiązanych z budownictwem, takich jak: architektura, inżynieria środowiska, mechanika, geodezja itp.

Weryfikacja: Pozytywna ocena z egzaminu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W04_01

Ma wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych elementów konstrukcyjnych.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W06_01

Ma podstawową wiedzę o trwałości obiektów budowlanych, o trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych, identyfikuje różnice w okresach trwałości elementów i obiektów budowlanych, ma podstawową wiedzę w zakresie doboru typu konstrukcji do wymaganych warunków trwałośi

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W06_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Charakterystyka U01_02

Potrafi korzystać z forów internetowych i tematycznych grup dyskusyjnych umożliwiających pozyskanie potrzebnych informacji.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_02

Rozumie potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych umożliwiających samodzielną działalność inżynierską

Weryfikacja: Zaliczenie całości przedmiotu.(W1-W9)(P1-P6)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK

Charakterystyka K01_03

Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy ekonomiczno - społecznej, rozwijania umiejętności interpersonalnych i adaptacji do zmieniających się warunków.

Weryfikacja: Zaliczenie wykładów i ćwiczeń.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w „Informacjach o zajęciach” – Zajęcia: wykład,ćwiczenia, projekt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Szpetulski
Prowadzący grup: Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Borkowski
Prowadzący grup: Marek Borkowski, Jacek Szpetulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Borkowski
Prowadzący grup: Maciej Banach, Marek Borkowski, Krzysztof Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Borkowski
Prowadzący grup: Maciej Banach, Marek Borkowski, Krzysztof Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Borkowski, Andrzej Kowalski
Prowadzący grup: Maciej Banach, Marek Borkowski, Andrzej Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)