Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0309 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem i podstawowymi problemami gospodarki regionalnej we współczesnym państwie oraz z organizacją, formami i zasadami finansowymi prowadzenia regionalnej polityki rozwoju gospodarczego.

Pełny opis:

1. Globalizacja a regionalizacja. Istota globalizacji i regionalizacji, kryteria regionalizacji 2. Gospodarka regionalna. Podmioty gospodarki regionalnej, cele gospodarki i polityki regionalnej, zasady polityki regionalnej, instrumenty polityki regionalnej i lokalnej 3. Rozwój regionalny. Pojęcie i czynniki rozwoju regionalnego 4. Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 5. Konkurencyjność regionów. Pojęcie i znaczenie konkurencyjności regionów, mierniki konkurencyjności regionów, metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów, ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów 6. Zarządzanie gospodarką regionalna. Pojęcie i funkcje strategii, strategie rozwoju regionalnego, metody opracowywania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, marketing terytorialny 7. Polityka regionalna UE. Cele polityki regionalnej UE, programy i finansowanie europejskiej polityki regionalnej

Literatura:

Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, WN PWN, Warszawa 2008,

Pietrzak I, Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, WN PWN, Warszawa 2004

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007

Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego, red. W. Kosiedowski, TNOiK, Toruń 2005

Efekty uczenia się:

1. Student ma wiedzę na temat relacji między krajową i unijną polityką regionalną.

2. Zna i rozumie zasady polityki regionalnej UE i jej konsekwencje dla krajowej polityki regionalnej.

3. Jest w stanie wyciągnąć praktyczne wnioski z realizowanej polityki regionalnej i zaproponować zmiany w jej strategii.

4. Potrafi interpretować zjawiska i procesy zachodzące w zakresie gospodarki regionalnej.

5. Potrafi interpretować zjawiska i procesy zachodzące w zakresie gospodarki regionalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Prowadzący grup: Katarzyna Duczkowska-Małysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krzętowska
Prowadzący grup: Agnieszka Krzętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krzętowska
Prowadzący grup: Agnieszka Krzętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Matuszak
Prowadzący grup: Marek Matuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.