Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0312 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Studenci powinni posiąść wiedzę dotyczącą konstrukcji sektora finansów publicznych oraz umiejętność dokonywania analizy struktury

budżetu; rozumienia zagrożeń nadmiernego deficytu budżetowego; analizy relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi;

Studenci powinni znać podatki obowiązujące w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

System i struktura finansów publicznych.

Gospodarka budżetowa i pozabudżetowa.

Planowanie, realizacja i kontrola zadań publicznych.

Budżet, struktura dochodów i wydatków.

Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy i dług publiczny.

Podatki – szczególnym dochodem publicznym - ekonomiczny aspekt podatków, klasyfikacja podatków, zasady podatkowe, rola zasady

podatkowej w kształtowaniu podatków i systemów podatkowych, uchylanie się od obowiązku podatkowego (przyczyny, formy, skutki). Wydatki sektora publicznego - istota wydatków

publicznych i sposoby ich klasyfikacji.

Znaczenie prawa Wagnera.

Wydatki publiczne a polityka społeczno-gospodarcza.

Problem racjonalizacji wydatków publicznych.

Rola instytucji finansowych w finansowaniu deficytu budżetowego.

Ćwiczenia:

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek od towarów i usług.

Podatek akcyzowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od gier.

Podatek od nieruchomości.

Podatek od środków transportu.

Podatek rolny.

Podatek leśny.

Podatki opłacone w formie zryczałtowanej: od przychodów

ewidencjonowanych, karta podatkowa, od dochodów osób duchownych.

Literatura:

1. Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2011,

2. Owsiak St, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011,

3. Ustawy podatkowe

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe pojęcia stosowane w sferze finansów publicznych.

2. Ma wiedzę dotyczącą struktury budżetu oraz deficytu budżetowego i długu publicznego; rozumie zagrożenia nadmiernego deficytu budżetowego.

3. Ma wiedzę dotyczącą roli państwa w zakresie kształtowania finansów publicznych.

4. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu obowiązującego systemu podatkowego w wyborze formy opodatkowania indywidualnej

działalności.

5. Wykorzystując wiedzę z finansów publicznych, potrafi analizować i oceniać sytuację gospodarczą w skali krajowej i międzynarodowej.

6. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu systemu

podatkowego, instrumentów parapodatkowych oraz systemu bankowego przy rozwiązywaniu zadań związanych z praktyką gospodarczą.

7. Potrafi analizować i wskazywać na pożądane kierunki zmian w systemie finansów publicznych.

8. Jest świadom konieczności systematycznego uzupełniania wiedzy w wyniku ciągłych zmian dokonujących się na rynkach finansowych.

9. Jest świadom obowiązujących reguł prawnych zasad etycznych związanych z efektywnym zarządzaniem w zakresie finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy na zaliczenie wykładów.

Kolokwium zaliczeniowe na zaliczenie ćwiczeń.

Ogólna ocena za przedmiot to średnia ważona: 50% oceny za egzamin z wykładu oraz 50% oceny za kolokwium z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Krajewski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Stefan Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Krajewski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Stefan Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Krajewski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Stefan Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Krajewski
Prowadzący grup: Monika Jarzębska, Stefan Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Agnieszka Krzętowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.