Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Twórcze rozwiązywanie konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0403 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Twórcze rozwiązywanie konfliktów
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie twórczego rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem uwarunkowań, zmiennych i technik w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia przez zapoznanie przyszłego ekonomisty z problemami podejmowania decyzji w kwestiach spornych w sytuacjach społecznych.

Pełny opis:

W1 – Współdziałanie i konflikt społeczny jako zjawiska powszechne; W2 – Warunki powstania, rodzaje, dynamika, funkcje konfliktu. W3 – Indywidualne i zespołowe podejmowanie decyzji. W4 – Rodzaje sytuacji problemowych. W5 – Wywieranie wpływu na ludzi. W6 – Obrona przed manipulacją w warunkach konfliktu interesu. W7 – Negocjacje formą dynamicznej równowagi między walką a współpracą. W8 – Zmienne indywidualne i sytuacyjne w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia. W9 – Wybrane techniki negocjacyjne. W10 - Kulturowy wymiar negocjacji. W11 – Emocje w komunikacji interpersonalnej w sytuacji trudnej. W12 – Stres sytuacyjny, mechanizmy obronne. W13 – Zachowania asertywne jako metoda minimalizowania konfliktów.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Kowalczyk-Grzenkowicz J. Arcimowicz J. Jermakowicz P.; Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OWPW, Warszawa 2007 2. Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2007 Literatura uzupełniająca: 1. Fisher R. Ury W. Patron B;. Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 2004 2. Nęcki Z.; Negocjacje w biznesie, WszB, Kraków 2005 3. Polakowska-Kujawa J.(red).; Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006 4. Ury W.; Odchodząc od nie, PWE 2006

Efekty kształcenia:

Ma podstawową wiedzę potrzebną do rozumienia i interpretacji kwestii spornych w różnorodnych sytuacjach społecznych.

Ma aktywną postawę w zakresie kreatywnego wykorzystania umiejętności rozwiązywania konfliktów i wpływania na innych w dążeniu do realizacji zadań indywidualnych i grupowych.

Potrafi praktycznie opanować i stosować słownictwo oraz myślenie socjologiczne w analizie różnorodnych sytuacji społecznych i gospodarczych.

Potrafi użyć podstawowych, rutynowych praktyk do formułowania sądów i rozwiązania problemów w niektórych sytuacjach zawodowych.

Ma świadomość konieczności stałego doskonalenia się , nabywania i wykorzystywania kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego pełnienia przyszłej roli zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W sytuacji trudnej podejmując decyzje potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role

Ma aktywną postawę w zakresie kreatywnego wykorzystania umiejętności rozwiązywania konfliktów i wpływania na innych w dążeniu do realizacji zadań indywidualnych i grupowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych - kolokwiów na 7 i 13 zajęciach oraz ocena pracy w grupie. Dodatkowo oceniana jest aktywność na zajęciach. Łączna ocena z przedmiotu: 5,0 – 40 pkt; 4,5 – 36 pkt; 4,0 – 32 – pkt; 3,5 – 28 pkt; 3,0 – 24 pkt. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia przedmiotu w trakcie zajęć, mogą przystąpić do zaliczenia poprawkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W1 – Współdziałanie i konflikt społeczny jako zjawiska powszechne; W2 – Warunki powstania, rodzaje, dynamika, funkcje konfliktu. W3 – Indywidualne i zespołowe podejmowanie decyzji. W4 – Rodzaje sytuacji problemowych. W5 – Wywieranie wpływu na ludzi. W6 – Obrona przed manipulacją w warunkach konfliktu interesu. W7 – Negocjacje formą dynamicznej równowagi między walką a współpracą. W8 – Zmienne indywidualne i sytuacyjne w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia. W9 – Wybrane techniki negocjacyjne. W10 - Kulturowy wymiar negocjacji. W11 – Emocje w komunikacji interpersonalnej w sytuacji trudnej. W12 – Stres sytuacyjny, mechanizmy obronne. W13 – Zachowania asertywne jako metoda minimalizowania konfliktów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie twórczego rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem uwarunkowań, zmiennych i technik w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia przez zapoznanie przyszłego ekonomisty z problemami podejmowania decyzji w kwestiach spornych w sytuacjach społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kowalczyk-Grzenkowicz J. Arcimowicz J. Jermakowicz P.; Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OWPW, Warszawa 2007 2. Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Fisher R. Ury W. Patron B;. Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 2004 2. Nęcki Z.; Negocjacje w biznesie, WszB, Kraków 2005 3. Polakowska-Kujawa J.(red).; Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006 4. Ury W.; Odchodząc od nie, PWE 2006

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych, kolokwiów na 6 i 13 zajęciach oraz ocena pracy w grupach. Test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi punktowany jest następująco; ocena 5,0 – 20 pkt; 4,5 – 18 pkt; 4,0 -16 pkt; 3,5 – 14 pkt; 3,0 – 12 pkt. Łączna ocena z przedmiotu: 5,0 – 40 pkt; 4,5 – 36 pkt; 4,0 – 32 – pkt; 3,5 – 28 pkt; 3,0 – 24 pkt. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia przedmiotu w trakcie zajęć, mogą przystąpić do zaliczenia poprawkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady: W1 – Współdziałanie i konflikt społeczny jako zjawiska powszechne; W2 – Warunki powstania, rodzaje, dynamika, funkcje konfliktu. W3 – Indywidualne i zespołowe podejmowanie decyzji. W4 – Rodzaje sytuacji problemowych. W5 – Wywieranie wpływu na ludzi. W6 – Obrona przed manipulacją w warunkach konfliktu interesu. W7 – Negocjacje formą dynamicznej równowagi między walką a współpracą. W8 – Zmienne indywidualne i sytuacyjne w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia. W9 – Wybrane techniki negocjacyjne. W10 - Kulturowy wymiar negocjacji. W11 – Emocje w komunikacji interpersonalnej w sytuacji trudnej. W12 – Stres sytuacyjny, mechanizmy obronne. W13 – Zachowania asertywne jako metoda minimalizowania konfliktów.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie twórczego rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem uwarunkowań, zmiennych i technik w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia przez zapoznanie przyszłego ekonomisty z problemami podejmowania decyzji w kwestiach spornych w sytuacjach społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Kowalczyk-Grzenkowicz J. Arcimowicz J. Jermakowicz P.; Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OWPW, Warszawa 2007 2. Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2007 Literatura uzupełniająca: 1. Fisher R. Ury W. Patron B;. Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 2004 2. Nęcki Z.; Negocjacje w biznesie, WszB, Kraków 2005 3. Polakowska-Kujawa J.(red).; Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006 4. Ury W.; Odchodząc od nie, PWE 2006

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych, kolokwiów na 6 i 13 zajęciach oraz ocena pracy w grupach. Test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi punktowany jest następująco; ocena 5,0 – 20 pkt; 4,5 – 18 pkt; 4,0 -16 pkt; 3,5 – 14 pkt; 3,0 – 12 pkt. Łączna ocena z przedmiotu: 5,0 – 40 pkt; 4,5 – 36 pkt; 4,0 – 32 – pkt; 3,5 – 28 pkt; 3,0 – 24 pkt. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia przedmiotu w trakcie zajęć, mogą przystąpić do zaliczenia poprawkowego w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.