Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LZP-0154 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta

wiedzy, umiejętności i rozwijanie kompetencji

społecznych w zakresie podstawowej wiedzy

socjologicznej, analizy mechanizmów

kształtujących życie społeczne, procesów i zjawisk

społecznych, zasad tworzenia zmienności ładów

społecznych, kulturowych instrumentów

porządkujących stosunki międzyludzkie. Wiedzy,

umiejętności i kompetencji niezbędnych w

przyszłej roli zawodowej ekonomisty do

samodzielnej obserwacji, analizy, interpretacji i

rozumienia rzeczywistości społecznej.

Pełny opis:

W1 - Współczesna socjologia: przedmiot, funkcje i

jej praktyczne zastosowania.Społeczeństwo,

socjologiczna koncepcja człowieka. W2 - Procesy

kształtowania osobowości człowieka,

nieuchronność socjalizacji permanentnej. W3 -Kulturowe instrumenty porządkowania stosunków

międzyludzkich. Dyfuzja kultury, etnocentryzm i

relatywizm kulturowy. Wszechobecność kultury masowej. W4 – Mechanizmy kontroli społecznej,

dewiacje społeczne. W5 – Mikro-, mezo- i

makrostruktura społeczna, interakcje i więzi

społeczne. Znaczenie grup w życiu jednostki i

społeczeństwa. W6 – Dynamika życia

społecznego: trauma zmian, kryzysy i ryzyko

społeczne.W7 – Współczesne megatrendy

społeczne. Zmiany społeczne i kulturowe we

współczesnym społeczeństwie polskim. W8 –

Globalizacja, integracja, konsumpcjonizm i

wirtualizacja społeczeństwa w nowoczesnym

świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Polakowska-Kujawa J.

(red.).; Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006 2.

Sztompka P.; Socjologia. Analiza społeczeństwa,

WZ, Kraków 2002 Literatura uzupełniająca: 1.

Giddens A.; Socjologia, PWN, Warszawa 2004 2.

Maroda M.; Wymiary życia społecznego,

Warszawa 2002 3. Podgórecki R.A.; Socjologia.

Wczoraj, dziś, jutro. OW FOSZE, Rzeszów 2006 4.

Szacka B.; Wprowadzenie do socjologiii,ON,

Warszawa 2003 5. Sztompka P.; Socjologia zmian

społecznych, WZ, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę z podstaw socjologii

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako

jednostce pełniącej różne role w strukturach

społecznych

Ma świadomość dotyczącą znaczenia kultury w

rozwoju społeczno - gospodarczym

Potrafi prawidłowo posługiwać się poznaną

terminologią socjologiczną

Potrafi ocenić skutki społeczne przedsięwzięć

gospodarczych

Jest zdolny do budowania relacji i współdziałania

w grupie

Jest przygotowany do pełnienia różnych ról

zawodowych i aktywnego uczestnictwa w życiu

społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie

przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac

pisemnych – kolokwiów na 6 i 13 zajęciach. Test

wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi

punktowany jest następująco: ocena 5,0 –20 pkt;

4,5 –18 pkt; 4,0 -16 pkt; 3,5 –14 pkt; 3,0 -12 pkt.

Łączna ocena z przedmiotu: 5,0 -40 pkt; 4,5

-36pkt; 4,0 -32pkt; 3,5 -28pkt; 3,0 -24pkt.

Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia

kolokwium w trakcie zajęć, mogą przystąpić do

zaliczenia poprawkowego w wyznaczonym

dodatkowym terminie. Dodatkowo oceniana jest

aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami socjologii, najwybitniejszymi przedstawicielami tej dziedziny nauki oraz przedstawienie słuchaczom podstawowych problemów jakie podejmowane są we współczesnej socjologii oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami socjologii, najwybitniejszymi przedstawicielami tej dziedziny nauki oraz przedstawienie słuchaczom podstawowych problemów jakie podejmowane są we współczesnej socjologii oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Literatura:

Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Berger, Peter. Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Szkolne PWN.

Durkheim, Emile. Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2011.

Babbie, Earl. (2004) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grodecki, M., Antonowicz, D. (2015). Zachodni wiatr wieje… Polscy kibice i polityka modernizacji kraju w latach 1989-2012, w: „Modern Football a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu”, Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, Jakub Nowakowski (red.), Orbis Exterior, Pszczółki, s. 199-226.

Szlendak, Tomasz (2002). Architektonika romansu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo PWN, 1988.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.