Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKEM-LSP-0622
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN PRZEDMIOTU

1.Przedmiot: Przedsiębiorstwo na rynku UE, studia I stopnia, semestr VI.

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne – wykład 30 godzin; LSP

3. Kierownik przedmiotu: prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka – wykład na studiach stacjonarnych.

4. Obecność studentów na wykładzie – pożądana;

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

6. Formą zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie przez pozytywne napisanie testu.

7. Zaliczenie następuje na zajęciach przed sesja egzaminacyjną i obejmuje pozytywne napisane testu. Wykład należy zaliczyć do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (Regulamin Studiów). Niezaliczenie wykładu oznacza zdawanie zaliczenia w sesji poprawkowej lub powtarzanie całego przedmiotu.

Test zaliczeniowy składa się z pytań zamkniętych : 60% pozytywnych odpowiedzi zalicza test (ocena 3,0); 70% - ocena 3,5; 80% - ocena 4,0; 90% - ocena 4,5 i 100% pozytywnych odpowiedzi – ocena 5,0.

8. Nie dopuszcza się poprawiania ocen z gorszych na lepsze.

9. Możliwość przepisania oceny z ubiegłych lat lub innej uczelni istnieje tylko wówczas, jeśli jest to ten sam stopień studiów (studia licencjacki ) i nie upłynęło więcej niż 2 lata od wystawienia oceny.

10. Zaleca się czytanie ekonomicznej prasy, sięganie do różnych informacji o przedsiębiorstwach, o rozstrzygnięciach UE dotyczących przedsiębiorstw.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)