Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKEME-NSP-0209 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia II stopnia stacjonarne, KNEiS
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN PRZEDMIOTU

1.Przedmiot: Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie; studia II stopnia, sem. II

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne – wykład 30 godzin; NSP

3. Kierownik przedmiotu: prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka – wykład na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

4. Obecność studentów na wykładzie – pożądana;

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

6. Formą zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie przez pozytywne napisanie testu.

7. Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na ostatnich zajęciach, przed sesją egzaminacyjną i obejmuje pozytywne napisane testu, złożonego z 4 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych. Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt, a otwarte po 3 pkt. Zalicza test 6 pkt. W uzgodnieniu ze studentami może się odbyć zerowy termin zaliczenia. Niezaliczenie testu oznacza zdawanie przedmiotu w sesji poprawkowej lub powtarzanie całego przedmiotu.

Jeśli zaliczenie będzie przeprowadzane on-line, polegać będzie na odpowiedziach testowych w wymiarze 10 pytań; 6 pozytywnych odpowiedzi w teście zalicza egzamin.(pozostałe oceny – 7 pozytywnych odpowiedzi – 3,5, osiem – 4,0, dziewięć – 4,5 i 10 – bardzo dobry).

8. Nie dopuszcza się poprawiania ocen z gorszych na lepsze.

9. Zaleca się czytanie ekonomicznej prasy, sięganie do różnych informacji o obecnej sytuacji gospodarczej, o sytuacji przedsiębiorstw w kontekście zmian w ich otoczeniu w skali globalnej i europejskiej, o powadzonej polityce gospodarczej przez rząd i UE, o dostosowywaniu się przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu.

10. Nie dopuszcza się przepisywania ocen ze studiów licencjackich na magisterskie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 74 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.