Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKGPR-LSP-0410 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w działalności gospodarczej
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest uświadomienie roli jaką komunikacja interpersonalna, organizacyjna i międzykulturowa odgrywa w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz kształcenie umiejętności efektywnego komunikowania się w różnorodnych sytuacjach.

Pełny opis:

W1 - Istota i proces komunikowania się. Elementy i cechy procesu komunikowania się. W2 - Wymiary komunikowania się i sieci komunikacji. W3 - Formy komunikowania się: symetryczne, niesymetryczne, jednokierunkowe, dwukierunkowe, formalne, nieformalne, obronne, podtrzymujące. W4 - Komunikowanie się pisemne i werbalne. W5 - Komunikowanie się niewerbalne. W6 - Techniki autoprezentacji, budowanie dobrych relacji z rozmówcami. Wykorzystanie komunikacji w negocjacjach. W7 - Komunikowanie się marketingowe przedsiębiorstwa z otoczeniem: reklama, promocja osobista, promocja sprzedaży, public relations. W8 - Badania marketingowe jako element komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. W9 - Komunikowanie się międzykulturowe. W10 - Techniki grupowego komunikowania się w organizacji. W11 - Metody porozumiewania się w organizacji ukierunkowane na zwiększenie partycypacji pracowników. W12 - Techniczne narzędzia wspomagania procesu komunikowania się. W13 - Systemy informatyczne służące polepszaniu przepływu informacji w organizacji. System CRM jako narzędzie zarządzania informacjami w celu poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa.

Literatura:

1. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A.: Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych. Difin, Warszawa 2003; 2. Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006; 3. Blythe J. 2002: Komunikacja marketingowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;

4. Kiełtyka L. 2002: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa; 5. Sobkowiak B. 2005: Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań; 6. Szopski M. 2005: Komunikowanie międzykulturowe. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat roli i znaczenia komunikacji w działalności gospodarczej. Zna różne formy i zasady komunikacji w przedsiębiorstwie.

Potrafi efektywnie komunikować się wykorzystując różne formy, zasady, techniki i metody komunikacji w działalności gospodarczej.

Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia form komunikowania się.

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; jest zdolny do skutecznego komunikowania się. Potrafi budować dobre relacje wykorzystując różne formy komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch pisemnych kolokwiów oraz ocena pracy w grupach. Test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi punktowany jest następująco; ocena 5,0 - 20 pkt; 4,5 - 18 pkt; 4,0 - 16 pkt; 3,5 - 14 pkt; 3,0 - 12pkt. Lączna ocena z przedmiotu; 5,0 - 40 pkt; 4,5 - 36 pkt; 4,0 - 32 pkt; 3,5 -28 pkt; 3,0 - 24 pkt

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.