Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKGPR-LSP-0519 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

GP 33

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, zagadnienia dotyczące planowania wstępnego i zasadniczego, realizacji, kontroli i zakończenia projektu.

Uwzględniono wiele aspektów tworzenia planu, w tym planowanie finansów, ryzyka i jakości projektu.

Uwzględnione jest również zarządzanie zespołem projektowym i projektowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięć.

Pełny opis:

1. Kontekst zarządzania przedsięwzięciami, model

fazowy projektu: planowanie i definiowanie

projektu, realizacja projektu, wykonanie i

nadzorowanie projektu, zakończenie projektu. 2.

Środowisko projektu, tworzenie karty projektu,

elementy analizy systemowej, trójkąt celów w

projekcie, organizacja projektu. 3. Tworzenie

struktury podziału zadań. 4. Tworzenie modelu

sieciowego projektu (rodzaje zadań, rodzaje

zależności pomiędzy zadaniami, modelowanie

struktury, kontrola poprawności modelu). 5.

Tworzenie harmonogramów i histogramów

projektu. 6. Analiza czasu w planie realizacji

projektu (ocena czasu trwania zadań, analiza

czasu na podstawie modelu sieciowego,

harmonogram Gantta, zapasy czasu, zadania

krytyczne, metody CPM, CPM-koszt i PERT). 7.

Analiza sieci z ograniczeniami (zależności startstart,

koniec-koniec, koniec-początek, początek-koniec). 8. Planowanie zasobów (rodzaje zasobów,

informacje o zasobach, wpływ zasobów na

realizację harmonogramów, przydział zasobów do

zadań, modele zarządzania zasobami, budowa

histogramów i esogramów zasobów). 9.

Planowanie budżetu (struktura budżetu projektu,

definiowanie ograniczeń, przypisywanie kosztów

do zadań i zasobów, bilansowanie potrzeb i

ograniczeń). 10. Analiza Earned Value (wartości

wypracowanej), analiza trendów kamieni

milowych.

11. Zagadnienia dotyczące jakości, ryzyka i finansów w projektach.

12. Zarządzanie zespołem projektowym.

Literatura:

Studenci mogą korzystać z literatury dotyczącej zarządzania projektami dostępnej w bazach elektronicznych PW oraz w bibliotekach PW.

Możliwe jest również korzystanie z innej, dowolnie wybranej literatury.

Polecane są między innymi:

1. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami

(A Guide to the Project Management Body of

Knowledge), wersja polska, Third Edition, PMI,

2000 2. Kompendium wiedzy o zarządzaniu

projektami (A Guide to the Project Management

Body of Knowledge), wersja polska, Fourth Edition,

PMI, 2009 3. Davidson Frame J.: Zarządzanie

projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa

2001 4. Kerzner H.: Applied Project Management.

Best Practices on Implementation, John Wiley &

Sons Inc., New York 2000 (książka dostępna na

platformie EBRARY) 5. Lock D.: Podstawy

zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003 (9.

edycja książki w wersji angielskiej dostępna na

platformie EBRARY)

Na zajęciach podawana jest literatura uzupełniająca.

Efekty uczenia się:

Efekt: Ma wiedzę pozwalającą na przygotowanie planu

realizacji przedsięwzięcia

Kod: W14

Efekt: Zna zasady komunikowania się z praownikami

zespołów projektowych

Kod: W19

Efekt: Umie przeanalizować plan przesięwzięcia oraz

wyniki kontroli przedsięwzięcia w celu podjęca

decyzji o dalszej realizacji projektu.

Kod: U03

Efekt: Potrafi przygotować dokumentację

przedsięwzięcia na różnych jego etapach

Kod: U09

Efekt: Umie ocenić rolę interesariuszy w projekcie.

Umie przygotować analizę interesariuszy oraz

określić zasady komunikowania się z każdą ze

stron

Kod: U17

Efekt: Umie pracować w zespole oraz zarządzać

zespołem projektowym, współpracować z

przedstawicielami działów funkcjonalnych

przedsiębiorstwa oraz z innymi kontrahentami.

Zna etapy rozwoju zespołu projektowego. Zna

zasady stronniczości i frakcyjności ujawniające

się w zespołach funkcjonalnych. Umie poradzić

sobie z problemami powstającymi na styku

zespołu projektowego z działami funkcjonalnymi

przedsiębiorstw.

Kod: U22

Efekt: Potrafi przygotować plan przedsięwzięcia

uwzględniając aspekty prawne konieczne do

uwzględnienia w kontraktach

Kod: K05

Efekt: Potrafi korzystać z metod heurystycznych

podczas poprawiania planu przedsięwzięcia

Kod: K09

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia stanowiące treść wykładów

sprawdzane są podczas dwóch kolokwiów.

Przewidziano dodatkowe zaliczenie dla osób, które

nie mogły uczestniczyć w sprawdzianach lub ich nie zaliczyły.

Po każdych zajęciach studenci otrzymują zadanie do wykonania - złożenie w systemie Portaliusz pracy napisanej na zadany temat.

Prace mogą być indywidualne lub zespołowe.

W celu zaliczenia przedmiotu konieczne jest złożenie wszystkich poprawnie wykonanych prac i zaliczenie obu kolokwiów na pozytywne oceny.

Ocenę końcową stanowi średnia ocen z dwóch kolokwiów.

Osoby, które oddały wszystkie zadania w terminie będą miały podniesioną o jeden stopień ocenę z kolokwium, którego dotyczył materiał.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kolemba
Prowadzący grup: Aleksandra Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.