Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-JSP-0100
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy projektowania
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie elementów projektowania architektonicznego Jak i poznanie metod kształtowania przestrzeni architektonicznej w zakresie jej elementów i cech oraz praktyki tworzenia nowej jakości przestrzeni. Celem wykorzystania rysunku odręcznego do procesu projektowania jest wzbudzenie świadomości przestrzeni rzeczywistej jako miejsca realizacji zadania projektowego. Zrozumienie wagi indywidualnej analizy projektowanych form przestrzennych i ich zapisu w oparciu o zróżnicowane środki wyrazu plastycznego.

Pełny opis:

Treści kształcenia Ćwiczenia projektowe /110 godz./ Praktyczny sprawdzian w 4-ch sekwencjach odpowiadających elementom kształtowania przestrzeni: 1. „Miejsce, nie-miejsce” : analiza poprzez wizję lokalną istniejącej przestrzeni: naturalnej lub zabudowanej, zanotowanie jej, syntetyczny zapis poprzez wydobycie cech, finalnie aż do interwencji architektonicznej podkreślającej te cechy i zamieniającej przestrzeń w „miejsce” lub „nie-miejsce” zależnie od wyboru sytuacji. 2. „Kompozycja”: na tle realnej przestrzeni próba kompozycji w zadanym kontekście, najlepiej o cechach znaczeniowych, z zastosowaniem wybranych - lub wskazanych – cech kompozycji np. skala, symetria, rytm, proporcje, akcent, kontrast. 3. „Materiał”: na tle realnej przestrzeni, zakomponowana przestrzennie struktura z realnego materiału – wybranego lub wskazanego - budowlanego: drewno, szkło, stal, beton, kamień, ceramika, tworzywa sztuczne, z wydobyciem cech tych materiałów. 4. „Integracja”: na tle poznanej realnej przestrzeni zakomponowana, z zastosowaniem konkretnych materiałów i prostej konstrukcji struktura architektoniczna z zaczątkiem prostej funkcji użytkowej np. informacyjnej lub symbolicznej. Ćwiczenie ma pokazać konieczność świadomej, kontrolowanej integracji elementów składowych, poznanych w poprzednich ćwiczeniach

Literatura:

Literatura podstawowa: E.T. Hall Ukryty wymiar Warszawa 1987 M.Leśniakowska Co to jest architektura Warszawa 1996 S.E. Rasmussen Odczuwanie architektury Warszawa 1999 B.Szmidt Ład przestrzeni Warszawa 1999 W.Tatarkiewicz Dzieje sześciu pojęć Warszawa 1988 Yi-Fu Tuan Przestrzeń i miejsce Warszawa 1987 P.Zumthor Myślenie architekturą Kraków 2010 P.Zumthor Atmospheres Basel Boston Berlin 2006 Literatura uzupełniająca: B.van Berkel/C. Boss Niepoprawni wizjonerzy Warszawa 1999 A. de Botton Architektura szczęścia Warszawa 2010 Z.Herbert Barbarzyńca w ogrodzie Wrocław 1995 Z.Kamiński Dzieje życia – w pogoni za sztuką Warszawa 1975 K.Kucza-Kuczyński Zawód-architekt Warszawa 2004 Ch.Norberg-Schulz Znaczenie w architekturze Zachodu Warszawa 1999 M.Tulli Sny i kamienie Warszawa 1999

Metody i kryteria oceniania:

test sprawdzający, zaliczeniowy wykładów prezentacje ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiecińska
Prowadzący grup: Michał Adamczyk, Justyna Dziedziejko, Roman Dziedziejko, Michał Gołębiewski, Jerzy Górski, Martyna Kędrzyńska, Marek Kołłątaj, Konrad Kucza-Kuczyński, Piotr Kudelski, Agnieszka Kwiecińska, Mikołaj Kwieciński, Rafał Mazur, Krzysztof Mycielski, Anna Nowak, Martyna Rowicka, Robert Rzadkiewicz, Anna Tofiluk, Piotr Trębacz, Tomasz Trzupek, Anna Wierzbicka, Marek Woźnica, Marta Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Michał Adamczyk, Piotr Bujnowski, Justyna Dziedziejko, Roman Dziedziejko, Jerzy Górski, Maciej Koczocik, Marek Kołłątaj, Piotr Kudelski, Agnieszka Kwiecińska, Mikołaj Kwieciński, Krzysztof Mycielski, Anna Nowak, Robert Rzadkiewicz, Tomasz Saracen, Anna Tofiluk, Tomasz Trzupek, Anna Wierzbicka, Marek Woźnica, Marta Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 120 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Michał Adamczyk, Baltazar Brukalski, Justyna Dziedziejko, Roman Dziedziejko, Ewelina Gawell, Michał Gołębiewski, Jerzy Górski, Maciej Koczocik, Marek Kołłątaj, Konrad Kucza-Kuczyński, Piotr Kudelski, Agnieszka Kwiecińska, Mikołaj Kwieciński, Rafał Mazur, Krzysztof Mycielski, Witold Orzechowski, Robert Rzadkiewicz, Piotr Trębacz, Anna Wierzbicka, Marek Ziarkowski, Marta Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)