Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek odręczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-JSP-0110
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek odręczny
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Rozbudzenie wyobraźni przestrzennej oraz wykształcenie świadomego, prawidłowego, obiektywnego widzenia zjawisk przestrzennych. Nauka analizy form przestrzennych i rozwijanie wrażliwości artystycznej i kompozycyjnej

Pełny opis:

Wprowadzenie do treści zawartych w zadaniach studialnych stanowi Interpretacja graficzna form zieleni wykonywana w oparciu o prace własne plenerowe. Treść kształcenia stanowią trzy podstawowe zagadnienia: - rysunek z natury na podstawie samodzielnej obserwacji kształtu i pomiaru proporcji studiowanego przedmiotu, - rysunek studialny oparty o pomiar obiektu i analizę pod kątem jego geometrycznego definiowania, zapisu struktur geometrycznych i technicznych, porządkujących formę, - syntetyczne zapisy szkicowe w oparciu o pogłębioną wiedzę o przedmiocie i analizę kształtu postrzeganego zmysłem wzroku, charakterystycznych cech wizualnych i strukturalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa: Dziedzictwo, Warszawska Szkoła Rysunku Architektonicznego, red. Orzechowski M., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017. Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem, red. Orzechowski M. PWN, Warszawa 2019. Literatura uzupełniająca: Gombrich E.H., O sztuce, Rebis, Poznań 2007. Gombrich E.H., Zmysł porządku, Universitas, Kraków 2009. Herbert Z. Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1995 Kamiński Z., Dzieje życia w pogoni za sztuką, IW PAX, Warszawa 1975.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępu pracy podczas trwania ćwiczeńi ocena końcowego opracowania tematu

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Orzechowski, Tomasz Trzupek
Prowadzący grup: Joanna Pętkowska-Hankel, Adam Sufliński, Konrad Szumiński, Tomasz Trzupek, Marek Ziarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Orzechowski
Prowadzący grup: Adam Sufliński, Konrad Szumiński, Tomasz Trzupek, Marek Ziarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Orzechowski
Prowadzący grup: Joanna Pętkowska-Hankel, Michał Suffczyński, Adam Sufliński, Konrad Szumiński, Tomasz Trzupek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)