Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statyka i wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-JSP-0130
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statyka i wytrzymałość materiałów
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Scharakteryzowanie podstawowych zagadnień z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów w zakresie niezbędnym do wykorzystania w projektowaniu architektonicznym i elementarnym konstrukcyjnym.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady /15 godz./ zawierają dwa bloki tematyczne: 1. Statykę - ujmującą: wprowadzenie do przedmiotu; charakterystykę ogólną podstawowych metod i założeń statyki oraz wytrzymałości materiałów; ogólną charakterystykę oddziaływań na konstrukcje; sprawdzanie równowagi układów sił na płaszczyźnie; definiowanie i charakterystykę schematów statycznych elementów konstrukcyjnych; definiowanie sił wewnętrznych i zależności występujących pomiędzy nimi; wyznaczanie sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych, tj.: kratownicach, belkach prostych i przegubowych oraz ramach; a także przedstawienie sił wewnętrznych występujących w łukach. 2. Proste przypadki analizy wytrzymałości materiałów - obejmujące: definiowanie i wyznaczanie charakterystyk geometrycznych figur płaskich (przekrojów); przedstawienie podstawowych pojęć wytrzymałości materiałów; wyznaczanie naprężeń w prętach rozciąganych osiowo, prętach krępych ściskanych osiowo, prętach zginanych. Ćwiczenia /10 godz./ prowadzone w grupach studenckich – polegają na aplikacji zagadnień przedstawionych w czasie wykładów do analizy prostych przykładów z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów, a w szczególności: wyznaczaniu reakcji podporowych w ustrojach statycznie wyznaczalnych; obliczaniu i sporządzaniu wykresów sił wewnętrznych w belkach prostych; wyznaczaniu charakterystyk geometrycznych przekrojów oraz sporządzaniu wykresów naprężeń normalnych i stycznych w belkach prostych zginanych. Ćwiczenia komputerowe /5 godz./ realizowane w zespołach studenckich (połowa grupy studenckiej) stanowią integralną część ćwiczeń. Celem zajęć jest przedstawienie prostych narzędzi numerycznych stosowanych w praktyce projektowej, a następnie ich implementację do obliczeń oraz analizy sił wewnętrznych i naprężeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Literatura podstawowa: 1. Pyrak S., Szulborski K.: Mechanika konstrukcji dla architektów. Przykłady obliczeń. Arkady, Warszawa 2004. 2. Szulborski K., Pyrak S.: Mechanika Budowli dla architektów. Część I i II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1976. 3. Kolendowicz T.: Mechanika budowli dla architektów. Arkady, Warszawa 1993. 4. Janik G.: Statyka budowli. WSiP, Warszawa 2004. 5. Janik G.: Wytrzymałość materiałów. WSiP, Warszawa 2006. 6. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W.: Wytrzymałość materiałów. Tom I i II. Arkady, Warszawa 1985. 7. Przewłócki J., Górski J.: Podstawy mechaniki budowli. Arkady, Warszawa 2006. Literatura uzupełniająca: 1. Dyląg Z.: Mechanika Budowli. PWN, Warszawa 1989. 2. Witkowski M.: Zbiór zadań z mechaniki budowli. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia komputerowe, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jóźwik, Hanna Michalak
Prowadzący grup: Józef Hila, Anna Jóźwik, Hanna Michalak, Paweł Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia komputerowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia komputerowe, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jóźwik, Hanna Michalak
Prowadzący grup: Józef Hila, Anna Jóźwik, Hanna Michalak, Paweł Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia komputerowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)