Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i pomiary w przemyśle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1020-TC000-ISP-PR30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i pomiary w przemyśle
Jednostka: Wydział Chemiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

CH.PRAK30

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami nowoczesnej automatyki. W szczególności chodzi o prezentację stosowanego sprzętu (czujniki, elementy wykonawcze, sterowniki PLC, regulatory) a także matematycznego opisu obiektów oraz przykładowych algorytmów sterowania i regulacji.

Literatura:

Prezentacje z wykładów udostępniane na bieżąco oraz skrypt do laboratorium:

• P. Chaber, R. Nebeluk, A. Wojtulewicz, K. Zarzycki: Podstawy automatyki - ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza PW, 2022.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach przedmiotu można uzyskać maksymalnie 100 pkt. - 50 pkt. ze sprawdzianu zaliczającego wykład, 30 pkt. z ćwiczeń laboratoryjnych i 20 pkt. z warsztatów. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wszystkich jego części.

W jednym z końcowych terminów wykładu odbywa się sprawdzian. Do jego zaliczenia niezbędny jest wynik > 25 pkt. Sprawdzian można powtórzyć w terminie poprawkowym, organizowanym zazwyczaj tydzień później. Do sprawdzianu poprawkowego mogą również przystąpić studenci, którzy zaliczyli termin podstawowy. Do oceny ostatecznej liczy się lepszy z wyników uzyskanych w obu terminach. Innymi słowy - nie jest możliwe pogorszenie w terminie poprawkowym wyniku uzyskanego w terminie podstawowym.

Laboratorium składa się z 5 ćwiczeń. Z każdego z nich można uzyskać maksymalnie 6 pkt. Aby zaliczyć laboratorium należy uzyskać > 15 pkt. Nie ma możliwości poprawiania ćwiczeń laboratoryjnych.

Udział w warsztatach podsumowywany jest przez napisanie sprawozdania z każdego warsztatu. Do zaliczenia warsztatów niezbędne jest uzyskanie sumy ocen ze wszystkich sprawozdań > 10 pkt.

Określenie oceny końcowej z przedmiotu:

< 50.5 = 2

­ 50.5-60 = 3

­ 60.5-70 = 3.5

­ 70.5-80 = 4

­ 80.5-90 = 4.5

­ 90.5-100 = 5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gustowski
Prowadzący grup: Paweł Domański, Jerzy Gustowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: Paweł Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Domański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)