Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1030-IN000-ISA-0352
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer Networks
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Computer Networks (elective block)
Computer Science and Information Systems, Artificial Intelligence, 3rd sem. of 4 (winter edition)
Computer Science and Information Systems, Artificial Intelligence, 4th sem. of 4 (summer edition)
Computer Science and Information Systems, BSc. - obligatory courses, sem. 5
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The lecture is an introduction to a domain that is very wide and thatquickly progresses. It discusses the 7 layered OSI ISO model, andTCP/IP network model. Students can learn the most important protocolsbelonging to TCP/IP, as well as BSD socket interface. The lecturepresents Ethernet networks. Students can learn network configuration ofhosts, switches, bridges and routers. They can learn also basis ofvirtual local networks and virtual privet networks.

Pełny opis:

Program przedmiotu:

Program wykładu:

• Historia rozwoju sieci komputerowych, modele ISO/OSI, TCP/IP.

• Historia Internetu. Adresowanie w sieciach IP, w tym adresy domenowe.

• Protokoły ARP, RARP, DHCP, BOOTP, IP, ICMP.

• Rutowanie statyczne i dynamiczne.

• Ethernet i wirtualne sieci lokalne.

• Protokoły UDP i TCP.

• Translacja adresów i ściany ogniowe.

• Rodzaje urządzeń sieciowych: repeater, bridge, switch,router, gateway.

• Serwery DNS i ich konfigurowanie.

• Protokół IP wersja 6.

• Wirtualne sieci prywatne, protokoły PPTP i L2TP.

• Modemy i połączenia przez łącza szeregowe: SLIP, PPP.

• Nowe technologie: Multicast IP, MPLS i WLAN

Program laboratorium

• monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci,

• konfigurowanie stacji w sieci,

• translacja adresów,

• rutowanie statyczne i dynamiczne,

• wirtualne sieci lokalne,

Literatura:

R.Breyer, S.Riley, Switched, Fast and Gigabit Ethernet, Sams, 3 edition (1998).

M.J.Castelli, LAN Switching First - Step, Ciscopress (2005).

D.U.Comer, Internetworking with TCP/IP, Prentice Hall (2000).

D.U.Comer, Computer Networks and Internets, with Internet Applications, Prentice Hall (2001).

R. Desmeules, Cisco Self-Study: Implementing Ipv6 Networks (Ipv6), Ciscopress (2003).

G.Davies, Designing and Developing Scalable IP Networks, Wiley (2004).

Metody i kryteria oceniania:

test 1 0..20 pts.

test 2 0..20 pts.

laboratories 0..60 pts.

Final note is simply derived from the sum of points.

91..100 pts. 5,0 A

81..90 pts. 4,5 B+

71..80 pts. 4,0 B

61..70 pts. 3,5 C+

51..60 pts. 3,0 C

41..50 pts. 2,0 D

0..40 pts. 0,0 E

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Szymon Kijas, Adam Kozakiewicz, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Michał Karpowicz, Adam Kozakiewicz, Jerzy Sobczyk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kubica
Prowadzący grup: Bartłomiej Kubica, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kubica
Prowadzący grup: Bartłomiej Kubica, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Kubica
Prowadzący grup: Bartłomiej Kubica, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)