Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1030-IN000-ISP-0638
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Przedmioty obieralne - Inżynieria i analiza danych
Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Program przedmiotu:

Program wykładu:

• Historia rozwoju sieci komputerowych, modele ISO/OSI, TCP/IP.

• Historia Internetu. Adresowanie w sieciach IP, w tym adresy domenowe.

• Protokoły ARP, RARP, DHCP, BOOTP, IP, ICMP.

• Rutowanie statyczne i dynamiczne.

• Ethernet i wirtualne sieci lokalne.

• Protokoły UDP i TCP.

• Translacja adresów i ściany ogniowe.

• Rodzaje urządzeń sieciowych: repeater, bridge, switch,router, gateway.

• Serwery DNS i ich konfigurowanie.

• Protokół IP wersja 6.

• Wirtualne sieci prywatne, protokoły PPTP i L2TP.

• Modemy i połączenia przez łącza szeregowe: SLIP, PPP.

• Nowe technologie: Multicast IP, MPLS i WLAN

Program laboratorium

• monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci,

• konfigurowanie stacji w sieci,

• translacja adresów,

• rutowanie statyczne i dynamiczne,

• wirtualne sieci lokalne,

Literatura:

1. R.Breyer, S.Rileyi, Switched, Fast i Gigabit Ethernet, Helion 2000.

2. D.U.Comer, Sieci komputerowe TCP/IP, WNT 1997.

3. D.U.Comer, Sieci komputerowe i Intersieci, WNT 2000.

4. H.Graig, TCP/IP administracja sieci, ReadMe 1996.

5. J.R.Levine, C.Barondi, Sekrety Internetu, ReadMe 1995.

6. M.A.Miller, Internetworking, WRM 1999.

7. M.A.Miller, TCP/IP Wykrywanie i usuwanie problemów, WRM 1999.

8. M.Sportack, Sieci komputerowe, Helion 1999.

9. R.Stevens, Unix programowanie usług sieciowych, WNT 2000.

10. R.Stevens, Biblia TCP/IP, WRM 1998.

11. Vademecum teleinformatyka, NetWorld IDG, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

sprawdzian 1 - 0..20 pkt

sprawdzian 2 - 0..10 pkt

laboratoria - 0..12 pkt - łącznie 0..60 pkt

Ocena wynika z sumy punktów bez żadnych dodatkowych warunków.

Skala:

91..100 pkt 5,0

81..90 pkt 4,5

71..80 pkt 4,0

61..70 pkt 3,5

51..60 pkt 3,0

0..50 pkt 2,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Michał Hałoń, Mariusz Kamola, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Andrzej Ratkowski, Jerzy Sobczyk, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sobczyk
Prowadzący grup: Jerzy Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)