Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Big data - koncepcje, technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1032-INDSC-PNP-BD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Big data - koncepcje, technologie
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: (Semestr 2)- Data Science-pod.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kod wydziałowy:

BD

Liczba godzin zajęć praktycznych:

12

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

6

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cel przedmiotu

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia: wprowadzenie do BigData, skalowalne systemy baz danych na przykładzie Apache Cassandra, składowanie plików na przykładzie Hadoop File System, analiza danych przy użyciu Hadoop Map-Reduce i Apache Spark, zarządzane zasobami, harmonogramowanie i zarządzanie danymi, bezpieczeństwo, integracja.

Pełny opis:

Zajęcia zintegrowane

Wprowadzenie do Big Data

Skalowalne systemy baz danych na przykładzie Apache Cassandra

Składowanie plików na przykładzie Hadoop File System

Analiza danych przy użyciu Hadoop Map-Reduce i Apache Spark

Zarządzane zasobami

Harmonogramowanie i zarządzanie danymi

Integracja

Bezpieczeństwo

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Wojciech Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin, Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gambin
Prowadzący grup: Tomasz Gambin, Agnieszka Szmurło, Marek Wiewiórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiewiórka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)