Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie i symulacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ARxxx-DSP-MISK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i symulacja komputerowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Automatyka i robotyka-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MISK

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony modelowaniu i symulacji komputerowej systemów fizycznych. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień od budowy modeli formalnych, konstruowania modeli symulacyjnych, środowisk informatycznych do symulacji, po konkretne aplikacje. Celem wykładu jest przedstawienie różnych technik symulacji komputerowej, możliwości i obszaru zastosowań współczesnych narzędzi do symulacji, pokazanie ich różnorodności oraz przygotowanie słuchaczy do właściwego wykorzystywania, stosowania i prowadzenia eksperymentu symulacyjnego. W czasie wykładu prezentowane są liczne przykłady zastosowań symulacji komputerowej do rozwiązania zadań projektowania i zarządzania systemami oraz przykłady komercyjnych i niekomercyjnych środowisk informatycznych do symulacji.

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony modelowaniu i symulacji komputerowej systemów fizycznych. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień od budowy modeli formalnych, konstruowania modeli symulacyjnych, środowisk informatycznych do symulacji, po konkretne aplikacje. Celem wykładu jest przedstawienie różnych technik symulacji komputerowej, możliwości i obszaru zastosowań współczesnych narzędzi do symulacji, pokazanie ich różnorodności oraz przygotowanie słuchaczy do właściwego wykorzystywania, stosowania i prowadzenia eksperymentu symulacyjnego. W czasie wykładu prezentowane są liczne przykłady zastosowań symulacji komputerowej do rozwiązania zadań projektowania i zarządzania systemami oraz przykłady komercyjnych i niekomercyjnych środowisk informatycznych do symulacji.

Treść wykładu
Wykład składa się z czterech części. Część pierwsza dotyczy zagadnień
ogólnych modelowania matematycznego, tworzenia modeli systemów oraz
budowy modeli symulacyjnych. Szczególna uwaga jest zwrócona na
modelowanie systemów zdarzeń dyskretnych. Przedstawione są trzy sposoby
prezentacji graficznej układów dynamicznych. Część druga jest
poświęcona technikom symulacji. Omówione są różne techniki symulacyjne,
etapy tworzenia i weryfikacji modeli symulacyjnych oraz metody oceny
wyników symulacji. Zaprezentowane są techniki projektowania symulatorów
w wersji równoległej i rozproszonej. Część trzecia jest poświęcona
prezentacji przykładowych zastosowań symulacji komputerowej w
projektowaniu, optymalizacji, komputerowej analizie systemów sterowania
oraz systemach wspomagania decyzji i planowania. Uwaga koncentruje się
na przykładach zastosowań w złożonych strukturach sterowania systemem
wodnym, sieciach komputerowych, w tym mobilnych sieciach ad hoc,
sieciach społecznych i innych. Przedstawione jest zastosowanie modeli
symulacyjnych w złożonych zadaniach optymalizacji. Omówiony jest
schemat symulator-optymalizator oraz podstawowe algorytmy do
rozwiązywania tak sformułowanych problemów. Część czwarta wykładu jest
poświęcona narzędziom informatycznym do symulacji. Przedstawiony jest
krótki przegląd języków symulacyjnych oraz zintegrowanych środowisk
oprogramowania do symulacji. Różne podejścia do tworzenia symulatorów i
stosowane techniki programistyczne są przedstawione na przykładzie
pakietów do symulacji sieci komputerowych.

Program wykładu:


 1. Wprowadzenie do modelowania i symulacji

 2. Klasyfikacja modeli i metody opisu

 3. Budowa modeli symulacyjnych

 4. Techniki symulacyjne

 5. Rozproszona symulacja zdarzeń dyskretnych

 6. Charakterystyki funkcjonowania systemu, planowanie eksperymentu i
  ocena wyników

 7. Układ symulator-optymalizator, część 1

 8. Układ symulator-optymalizator, część 2

 9. Symulacyjna analiza systemów kolejkowych

 10. Metody analityczne i symulacja analiza sieci społecznych

 11. Projektowanie i symulacja sieci ad hoc

 12. Symulacja komputerowa w zadaniach projektowania układów sterowania

 13. Wprowadzenie do symulatorów i platform symulacyjnych

 14. Budowa symulatorów sieci komputerowych

 15. Wybrane środowiska zintegrowane do symulacji sieciZakres projektu
Wykonanie symulatora dla zadanego przykładu. Aplikacja będzie mogła być zrealizowana w jednym z wybranych języków programowania bądź z wykorzystaniem udostępnionego lub wybranego przez studenta środowiska do symulacji.

Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-INSID-ISP-POPTYPodstawy optymalizacji
Zalecany1103C-INSID-ISP-POPTYPodstawy optymalizacji
Zalecany1103A-ARxxx-ISP-PODAPodstawy automatyki

Literatura:

 • J. Banks, J.S. Garson, B. L. Nelson, D.M. Nicol, Discrete-event
  systems simulation, V edycja, Pearson Education, 2009.

 • Fronczak, P. Fronczak, Świat sieci złożonych. Od fizyki do
  Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

 • J. Gutenbaum, Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka
  Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003.

 • Karbowski, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, (ed.), Obliczenia
  równoległe i rozproszone, Oficyna Wydawnicza PW, 2001.

 • E. Kołodziński, Symulacyjne metody badania systemów, Wydawnictwo
  Naukowe PWN, 2002.

 • B.P. Zeigler, H. Praehofer, T.G. Kim, Theory of Modeling and
  Simulation, Academic Press, 2000.

 • Udostępnione prezentacje do wykładu.

 • Opisy systemów oprogramowania dostępne w sieci Internet.

Metody i kryteria oceniania:

Zdanie egzaminu końcowego i zaliczenie projektu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)