Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka procesów przemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ARxxx-ISP-DIPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka procesów przemysłowych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy automatyki i robotyki )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

DIPR

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod diagnostyki procesów przemysłowych oraz sterowania w sytuacji awarii. Studenci zostają zapoznani z zagadnieniami modelowania obiektów na potrzeby metod detekcji, lokalizacji oraz rozróżnialności uszkodzeń. Przybliżona jest koncepcja struktur rekonfigurowalnych i tolerujących uszkodzenia. Przedstawiona jest diagnostyka urządzeń inteligentnych oraz powiazanie diagnostyki z systemami automatyki DCS i SCADA, a także systemami utrzymania ruchu.

Pełny opis:

WYKŁADY:

  Wstęp – przegląd dziedziny (2 h). Procesy ciągłe jako obiekty diagnostyki. Zakres i obszar diagnostyki procesów przemysłowych. Diagnostyka pomiarów, układów regulacji, procesów i systemów sterujących. Bezpieczeństwo, stany awaryjne i ich obsługa w systemach sterowania. Metody predykcji i zapobiegania. Systemy wspierające.
  Modelowanie obiektów na potrzeby diagnostyki (2 h). Rola modelu w procesie diagnostyki. Przegląd struktur modeli oraz metody identyfikacji. Sposoby wykorzystania (przykłady) modeli w metodologii diagnostyki przemysłowej.
  Detekcja uszkodzeń (2 h). Detekcja uszkodzeń na podstawie modeli. Metody kontroli prostych zależności i ograniczeń.
  Lokalizacja uszkodzeń (2 h). Binarne macierze diagnostyczne. Wnioskowanie równolegle i szeregowe, uszkodzenia pojedyncze i wielokrotne. Klasyfikatory, metody statystyczne, rozpoznawanie obrazów.
  Rozróżnialność uszkodzeń (2 h). Binarne macierze diagnostyczne i tablice stanów. Metoda analizy dynamiki powstawania symptomów.
  Metody analizy sygnałów (2 h). Klasyfikacja sygnałów. Metody przetwarzania i wyznaczania cech w dziedzinie czasu i częstotliwości. Metody parametryczne i nieparametryczne. Diagnostyka w oparciu o cechy sygnałów.
  Struktury i algorytmy tolerujące uszkodzenia (6 h). Regulacja wielowymiarowa, rekonfigurowalna. Metody postępowania w przypadku uszkodzenia torów pomiarowych i wykonawczych.
  Diagnostyka inteligentnych urządzeń automatyki (2 h). Diagnostyka on-line i off-line. Diagnostyka rozproszona i wbudowana. Funkcje wbudowane w inteligentne urządzenia. Inteligentne przetworniki tolerujące uszkodzenia. Inteligentne urządzenia wykonawcze. Alarmowanie i sytuacje awaryjne.
  Systemy informatyczne a diagnostyka (4 h). Systemy informatyczne przedsiębiorstw. Powiazanie systemy automatyki DCS i SCADA z systemami Utrzymania ruchu. Systemy CMMS, RPM, koncepcja TPM (Total Preventive Maintenance), koncepcja Predictive Maintenance.
  Zastosowania przemysłowe (2 h).Przykładowe zastosowanie diagnostyki w dużych obiektach przemysłowych.
  W trakcie semestru przeprowadzone zostaną dwa jednogodzinne kolokwia, a także kolokwia poprawkowe pod koniec semestru (2 h).

  LABORATORIUM:

  Pięć zadań laboratoryjnych (wszystkie ćwiczenia trwają po 3h, punktowane są w skali 0-10pkt.), których celem jest zaprojektowanie i przebadanie wskazanych metod diagnostycznych, zbudowanie układu regulacji tolerującego awarię czujnika pomiarowego, zaznajomienie z obsługą sytuacji awaryjnych w systemach automatyki SCADA i DCS. W trakcie pracy wykorzystywany jest pakiet MATLAB oraz obiekty laboratoryjne automatyki.

  Laboratorium 1: Detekcja sytuacji awaryjnych – zaprojektowanie algorytmów detekcji.
  Laboratorium 2: Opracowanie, implementacja i weryfikacja modeli diagnostycznych.
  Laboratorium 3: Problem sterowania w sytuacji awarii czujnika pomiarowego – zastosowanie modelu (z ćwiczenia 2) do odtwarzania pomiaru i sterowanie w oparciu o model.
  Laboratorium 4: Monitorowanie pracy urządzeń – implementacja wskaźników w systemie automatyki DCS i SCADA.
  Laboratorium 5: System alarmowania – implementacja alarmów, archiwizacja, obsługa zdarzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W. (2002). Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. WNT, Warszawa.


Literatura uzupełniająca:

 1. Blanke M., Kinnaert M., Lunze J., Staroswiecki M. (2006). Diagnosis and fault tolerant control. Springer, Heidelberg.
 2. Bartyś M. (2014). Inteligentne urzędzenia pomiarowe i wykonawcze. Preskrypt, publikacja bezpłatna, Politechnika, Warszawska, Warszawa.
 3. Kościelny J.M. (2001). Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa.
Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru można zdobyć 50 pkt. z zajęć laboratoryjnych oraz 50 pkt. z egzaminu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie w sumie co najmniej 50 pkt. na 100 możliwych, a także zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (uzyskanie z każdego z nich co najmniej 50% możliwych punktów).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Piotr Marusak, Sebastian Plamowski, Krzysztof Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Piotr Marusak, Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Piotr Marusak, Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Piotr Marusak, Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Piotr Marusak, Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)