Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Percepcja maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ARxxx-ISP-PERM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Percepcja maszyn
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PERM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi metodami komputerowego przetwarzania sygnałów i obrazów, pochodzących z czujników stosowanych w automatyce i robotyce. Projektowanie algorytmów analizy sygnałów, w tym sygnałów audio i obrazów RGB / RGBD.

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawowymi metodami komputerowego przetwarzania sygnałów i obrazów, pochodzących z czujników stosowanych w automatyce i robotyce. Projektowanie algorytmów analizy sygnałów, w tym sygnałów audio i obrazów RGB / RGBD.

Treść wykładu
Część I. Analiza obrazów


 • Model kamery i kalibracja kamery

 • Reprezentacja i przetwarzanie wstępne obrazu

 • Segmentacja konturowa i obszarowa obrazów

 • Stereo-wizja: kalibracja, problem korespondencji

 • Przetwarzanie chmury punktów 3D i obrazu RGB-D

 • Podstawy analizy sekwencji obrazów

Część II. Analiza sygnałów

 • Sygnał i system przetwarzania sygnału

 • Transformata Fouriera

 • Cyfrowe filtry FIR

 • Transformata Laplace`a i z-transformata

 • Filtry rekursywne IIR

 • Analiza sygnału audio


Zakres laboratorium
 1. Kalibracja kamery i stereo-wizja

 2. Przetwarzanie wstępne i segmentacja obrazu

 3. Przetwarzanie obrazu RGB-D

 4. Analiza sekwencji obrazów

 5. Sygnały i systemy

 6. Transformata Fouriera i filtry FIR

 7. Filtry IIR

 8. Analiza sygnału audio

Literatura:

  Podstawowa

  1. W. Kasprzak. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy, Oficyna
   wydawnicza PW, Warszawa, 2009.

  2. W. Kasprzak. Signal processing. Skrypt kursu EMARO, 2011-2016.

  3. Steven W. Smith. The Scientist and Engineer`s Guide to Digital
   Signal Processing. Second Edition, California Technical Publishing, San
   Diego, CA, 1999, on-line: www.dspguide.com.

  4. W. Malina, M. Smiatacz. Metody cyfrowego przetwarzania obrazów.
   Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

  Uzupełniająca

  1. I. Pitas. Digital Image Processing Algorithms and Applications.
   John Wiley, New York, 2000.

  2. Dokumentacja wybranych funkcji środowiska MATLAB oraz bibliotek
   OpenCV i PCL (point-cloud library).

Metody i kryteria oceniania:

Od każdego studenta wymaga się aktywnego udziału w laboratorium
(realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, ocenianych w skali 0-40 pkt.) i
zaliczenia dwóch sprawdzianów (do uzyskania w nich jest łącznie 0-60
pkt.).

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. Ocena pozytywna
przyznawana jest po uzyskaniu powyżej 50 pkt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kasprzak
Prowadzący grup: Włodzimierz Kasprzak, Maciej Stefańczyk, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kasprzak
Prowadzący grup: Włodzimierz Kasprzak, Maciej Stefańczyk, Artur Wilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kasprzak
Prowadzący grup: Włodzimierz Kasprzak, Maciej Stefańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kasprzak
Prowadzący grup: Włodzimierz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.