Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ARxxx-ISP-PIAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy automatyki i robotyki )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PIAR

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne zaznajomienie studentów z metodami prototypowania inżynierskiego w zakresie automatyki i robotyki. Zadaniem studentów jest kompleksowe zaprojektowanie oryginalnych systemów, obejmujące: opracowanie koncepcji, budowę, oprogramowanie, testy. Kształcenie jest prowadzone metodą projektową, natomiast postawione zadania są rozwiązywane przy wykorzystaniu metody design thinking, która składa się z 5 etapów: a) wywiad i zrozumienie potrzeb użytkownika, b) zdefiniowanie problemu, c) generowanie pomysłów, d) prototypowanie, e) testowanie. Zadania są określone w sposób ogólny, studenci mają bardzo dużą możliwość propozycji oryginalnych rozwiązań. W trakcie prac studenci są zobligowani do samodzielnego zdobywania i selekcji informacji. Wszystkie prace prowadzone są w grupie. Celem przedmiotu jest również kształtowanie umiejętności komunikacji między członkami zespołu oraz między zespołem a potencjalnymi użytkownikami/klientami.

Pełny opis:

ĆWICZENIA:

W pierwszej części ćwiczeń omawiana jest metoda pracy projektowej, kolejne etapy podejścia design thinking, metody komunikacji między członkami zespołu oraz między zespołem a potencjalnymi użytkownikami/klientami, zostaną podane odpowiednie przykłady wprowadzające. W ramach ćwiczeń będą odbywały się również cykliczne omówienia aktualnego stanu prac poszczególnych zespołów, które wykonują przydzielone zadania. W szczególności, zostaną przedstawione prototypy, które opracowano na podstawie wywiadów z użytkownikami. W końcowej części ćwiczeń studenci będą zobowiązani do wygłoszenia prezentacji omawiających finalnie wybrane rozwiązania, które zostały zrealizowane w laboratorium.


PROJEKT:

Studenci otrzymują zadania, które są sformułowane w sposób bardzo ogólny. W ramach projektu należy przeprowadzić wstępne etapy metody projektowej design thinking, a mianowicie wywiad z użytkownikiem, co pozwoli na zrozumienie jego potrzeb, zdefiniowanie problemu oraz generowanie pomysłów, tzn. zaproponować wstępne propozycje rozwiązania problemu. Spośród kilku koncepcji należy wybrać jedną, która będzie realizowana w trakcie późniejszych prac laboratoryjnych (pod nadzorem prowadzącego). Po wykonaniu zadań, w trakcie projektu studenci przygotowują również w grupie sprawozdania merytoryczne oraz prezentacje na temat swoich prac dla użytkownika/klienta.


LABORATORIUM:

6 pięciogodzinnych spotkań. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci mają za zadanie budowę, oprogramowanie oraz testy oryginalnych systemów z zakresu automatyki i robotyki.

Literatura:

 1. M. Bis: Linux w systemach embedded, BTC, 2011.
 2. J. Boxall: Arduino. 65 praktycznych projektów. Helion, 2013.
 3. M. Galewski: STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C. BTC, 2011.
 4. S. Monk: Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice. Helion, 2018.
 5. S. Monk: Arduino dla początkujących. Kolejny krok. Helion, 2015.
 6. K. Sacha: Systemy czasu rzeczywistego, Wyd. 2 (zmienione), Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1999.
 7. Ł. Skalski: Linux: podstawy i aplikacje dla systemów embedded, BTC, 2012.
 8. M. Szumski: Mikrokontrolery STM32 w systemach sterowania i regulacji. BTC, 2018.
 9. E. Upton, G. Halfacree: Paspberry Pi. Przewodnik użytkownika. Helion, 2012.
 10. K. Yaghmour: Building Embedded Linux Systems, O'Reilly, 2003.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Krzysztof Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Wojciech Dudek, Robert Nebeluk, Sebastian Plamowski, Krzysztof Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)