Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ARxxx-ISP-PUST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy automatyki i robotyki )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PUST

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kompleksowe zaprojektowanie układów sterowania przykładowych procesów laboratoryjnych, które obejmuje: otrzymanie modeli matematycznych, dobór na tej podstawie algorytmów regulacji, ich symulację i implementację oraz ocenę efektywności ich pracy. Prace projektowe mają na celu implementację wybranych algorytmów w środowisku Matlab/Simulink, dobór parametrów i symulacyjne badania porównawcze. Następnie, w trakcie zajęć laboratoryjnych, algorytmy te zostają wykorzystane do sterowania rzeczywistymi obiektami laboratoryjnymi. Do implementacji algorytmów w laboratorium wykorzystuje się środowisko Matlab/Simulink, sterowniki programowalne lub systemy mikroprocesorowe. Studenci muszą pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Słowa kluczowe: projektowanie algorytmów regulacji, modelowanie, symulacja, sterowniki programowalne, systemy mikroprocesorowe

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kompleksowe zaprojektowanie układów sterowania przykładowych procesów laboratoryjnych, które obejmuje: otrzymanie modeli matematycznych, dobór na tej podstawie algorytmów regulacji, ich symulację i implementację oraz ocenę efektywności ich pracy. Prace projektowe mają na celu implementację wybranych algorytmów w środowisku Matlab/Simulink, dobór parametrów i symulacyjne badania porównawcze. Następnie, w trakcie zajęć laboratoryjnych, algorytmy te zostają wykorzystane do sterowania rzeczywistymi obiektami laboratoryjnymi. Do implementacji algorytmów w laboratorium wykorzystuje się środowisko Matlab/Simulink, sterowniki programowalne lub systemy mikroprocesorowe. Studenci muszą pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Słowa kluczowe: projektowanie algorytmów regulacji, modelowanie, symulacja, sterowniki programowalne, systemy mikroprocesorowe


Treść ćwiczeń
Ćwiczenia mają na celu przygotowanie do symulacji i praktycznej implementacji rozważanych algorytmów regulacji. Tematyka ćwiczeń jest następująca: 1. Algorytmy regulacji procesu jednowymiarowego (1 godz.).

 2. Algorytmy regulacji procesu jednowymiarowego z pomiarem zakłócenia (1 godz.).

 3. Metodyka opracowania wyników prac i przygotowania dokumentacji (2 godz.).

 4. Algorytmy regulacji procesu wielowymiarowego (3 godz.).

 5. Rozmyte algorytmy regulacji procesu jednowymiarowego o istotnie nieliniowych właściwościach (2 godz.).

 6. Symulacja i wizualizacja złożonego procesu (2 godz.).

 7. Modelowanie i algorytmy regulacji złożonego procesu. Cykliczna kontrola postępów pracy studentów. Omawianie przyjętych rozwiązań, problemów oraz wyników prac. (4 godz.).
Zakres laboratorium
W ramach przedmiotu organizowanych jest 10 spotkań laboratoryjnych. Każde spotkanie trwa 3 godziny dydaktyczne. W trakcie laboratorium studenci zajmują się praktyczną implementacją algorytmów sterowania, które zostały wstępnie przygotowane i zweryfikowane symulacyjnie w trakcie zajęć projektowych. Tematyka zajęć laboratoryjnych jest następująca: 1. Implementacja, weryfikacja poprawności działania i dobór parametrów algorytmów regulacji jednowymiarowego procesu laboratoryjnego (3 godz.).

 2. Implementacja, weryfikacja poprawności działania i dobór parametrów algorytmów regulacji jednowymiarowego procesu laboratoryjnego z pomiarem zakłócenia (3 godz.).

 3. Implementacja, weryfikacja poprawności działania i dobór parametrów algorytmów regulacji wielowymiarowego procesu laboratoryjnego (6 godz.).

 4. Implementacja, weryfikacja poprawności działania i dobór parametrów algorytmów regulacji jednowymiarowego procesu laboratoryjnego o istotnie nieliniowych właściwościach (6 godz.).

 5. Weryfikacja modeli, implementacja i dobór parametrów algorytmów regulacji oraz wizualizacja złożonego procesu laboratoryjnego (12 godz.).Zakres projektu
Zadania projektowe mają na celu zaprojektowanie (przygotowanie programów) i przetestowanie (symulacyjne) projektowanych układów sterowania. Tematyka projektów jest następująca: 1. Implementacja, symulacja i dobór parametrów algorytmów regulacji symulowanego procesu jednowymiarowego (3 godz.).

 2. Implementacja, symulacja i dobór parametrów algorytmów regulacji symulowanego procesu jednowymiarowego z pomiarem zakłócenia (3 godz.).

 3. Implementacja, symulacja i dobór parametrów algorytmów regulacji symulowanego procesu wielowymiarowego (6 godz.).

 4. Implementacja, symulacja i dobór parametrów algorytmów regulacji symulowanego procesu jednowymiarowego o istotnie nieliniowych właściwościach (6 godz.).

 5. Modelowanie oraz implementacja i dobór parametrów algorytmów regulacji złożonego procesu (12 godz.).
Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-ARxxx-ISP-STPSterowanie procesami
Zalecany1103A-ARxxx-MSP-STPSterowanie procesami

Literatura:

Pozycje podstawowe


M. Ławryńczuk: Projektowanie układów sterowania: materiały do ćwiczeń. Warszawa, 2017.


M. Ławryńczuk: Sterowanie procesów. Warszawa, 2009.


P. Tatjewski: Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, struktury i algorytmy. Warszawa, 2016.


Pozycje uzupełniające


E. F. Camacho, C. Bordons: Model Predictive Control. Springer, Londyn, 1999.


J. M. Maciejowski: Predictive control with constraints. Prentice Hall, Harlow, 2002.


P. Tatjewski: Advanced control of industrial processes, structures and algorithms. Springer, Londyn, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru należy przygotować 5 sprawozdań, każde z nich dotyczy jednej pary zadanie projektowe - ćwiczenie laboratoryjne. Kolejne sprawozdania są punktowane następująco: 10 pkt, 10 pkt, 20 pkt, 20 pkt, 40 pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie w sumie co najmniej 50 pkt na 100 możliwych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk, Robert Nebeluk, Andrzej Wojtulewicz, Krzysztof Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk, Andrzej Wojtulewicz, Krzysztof Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk, Andrzej Wojtulewicz, Krzysztof Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk, Andrzej Wojtulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Patryk Chaber, Maciej Ławryńczuk, Andrzej Wojtulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Maciej Ławryńczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ławryńczuk
Prowadzący grup: Maciej Ławryńczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)