Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szybkie prototypowanie inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CBxxx-ISP-SPIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szybkie prototypowanie inżynierskie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki i telekomunikacji )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SPIN

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami szybkiego prototypowania, obejmującego zrozumienie potrzeb użytkownika, jak i weryfikację rozwiązania problemu inżynierskiego we wczesnej fazie jego powstawania. Studenci, używając otwartych, intuicyjnych w obsłudze i nisko kosztowych platform, takich jak Processing (MIT) oraz Arduino przygotują prototypy urządzeń wraz z ich oprogramowaniem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami szybkiego prototypowania, obejmującego zrozumienie potrzeb użytkownika, jak i weryfikację rozwiązania problemu inżynierskiego we wczesnej fazie jego powstawania. Studenci, używając otwartych, intuicyjnych w obsłudze i nisko kosztowych platform, takich jak Processing (MIT) oraz Arduino przygotują prototypy urządzeń wraz z ich oprogramowaniem.


Studenci podczas pierwszej połowy semestru będą budować robota, którego zadaniem będzie pokonanie toru wyścigowego. Umożliwi to dobre zaznajomienie się z popularnymi urządzeniami wejścia-wyjścia, a jednocześnie będzie przykładem rozwijania kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów – pokonywania różnorodnych przeszkód na torze. W drugiej części semestru studenci będą mieli za zadanie rozwiązanie niedookreślonego problemu – wyzwania. Zadanie będzie wymagało spojrzenia na problem z punktu widzenia użytkownika z użyciem elementów metodyki Design Thinking, zdefiniowania koncepcji rozwiązania i przygotowania prototypowej realizacji tej koncepcji z użyciem platform Arduino i Processing.


Zajęcia będą prowadzone głównie w formie warsztatowo-projektowej, która zakłada aktywny udział każdego ze studentów, jak i pracę w grupach. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o koncepcję Project-Based Learning z zastosowaniem grywalizacji. Zastosowanie tej innowacyjnej formy kształcenia powinno skutkować wysokim zaangażowaniem studentów podczas zajęć, co pozytywnie wpłynie na szybkość przyswajania treści, a także czerpanie przyjemności z tego procesu.


Zajęcia obejmują następujące moduły tematyczne:

 1. Wstęp do platform Arduino oraz Processing, instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, biblioteki do urządzeń, korzystanie z bazy wbudowanych przykładów.
 2. Budowa i kreatywne przystosowanie prostych algorytmów dla jeżdżącego robota z zespołem czujników do pokonania toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Wyścigi przygotowanych robotów (line follower lub omijanie przeszkód) – element grywalizacyjny – praca w zespołach 2-osobowych.
 3. Przygotowanie koncepcji rozwiązania niedookreślonego problemu w oparciu o elementy metodyki Design Thinking (empatia z użytkownikiem, definiowanie problemu) – praca w grupach.
 4. Budowa i oprogramowanie prototypu prostego elementu IoT, aplikacji lub systemu z użyciem gotowych bibliotek dla Arduino oraz Processing – praca w grupach.Projekt zespołowy realizowany w drugiej części semestru dotyczy przygotowania i przetestowania rozwiązania niedookreślonego problemu w kreatywny sposób. Zapoznanie uczestników z elementami metodyki Design Thinking stworzy podstawę do rozpoznania potrzeb użytkownika, przygotowania prezentacji na ten temat, zdefiniowania problemu, szybkiego przygotowania prostego prototypu, jego przetestowania, wyciągnięcia na tej podstawie wniosków i zaproponowania potencjalnych kierunków udoskonalenia rozwiązania. Cały opisany proces to uczenie przez doświadczanie. Zaproponowana metoda warsztatowa przyczyni się więc do zdobycia nowych doświadczeń i pogłębiania już posiadanych umiejętności/kompetencji społecznych oraz technicznych.

Literatura:

 1. Casey Reas, Ben Fry, Processing, MIT Press, 2014.
 2. Beverly Rudkin Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Helion, 2015.
 3. Simon Monk, Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice, Helion, 2018.
 4. Stephen Prata, Język C. Szkoła Programowania, Helion, 2016.


Oprogramowanie:


otwarte i darmowe zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) Processing oraz Arduino.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzone są w blokach czterogodzinnych (4x45min), a zaliczenie zajęć następuje na podstawie aktywności studentów i tego, co wypracują w trakcie zajęć i przedstawią (jako efekt pracy własnej nad robotem i pracy w zespołach nad niedookreślonym problemem) – po uzupełnieniu treściami pozyskanymi z samodzielnie wyszukanych dodatkowych źródeł – w formie prezentacji na zajęciach oraz materiału promującego przedmiot do rozpowszechnienia w mediach społecznościowych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzęcki
Prowadzący grup: Michał Marzęcki, Tomasz Mrozek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzęcki
Prowadzący grup: Michał Marzęcki, Tomasz Mrozek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kraśniewski, Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kraśniewski, Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)